Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Slobodan pristup: ACM Digital Library

Obavještavamo vas da je američki izdavač Association for Computing Machinery (ACM) omogućio slobodan pristup na svoju bazu podataka ACM Digital Library do 30. lipnja 2020.

ACM Digital Library je baza podataka namijenjena području tehničkih znanosti, a sadrži stručne časopise, konferencijske zbornike i druge sadržaje.

Pristup je omogućen s računala unutar mreže Fakulteta te putem proxy servera (Upute za pristup bazama izvan fakulteta).

Udaljeni pristup moguć je također i odabirom proxy servera na glavnom izborniku Portala e-izvori.

Pretraživanje baze:  ACM Digital Library