Obavijesti studentima

Poštovani studenti i studentice,
dobrodošli na web stranicu Katedre za ekonomsku teoriju.


PRISTUPANJE GOOGLE CLASSROOMU
Kodove za Google Classroom iz kolegija Osnove ekonomije možete pronaći na web stranici svoga nastavnika. 
 
Katedra za ekonomsku teoriju raspisuje natječaj za demonstratore za ljetni semestar u akademskoj godini 2018/19.
Rok za prijavu je 22.2.2019
 Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1.      Motivacijsko pismo,
2.      Životopis u Europass predlošku
(https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_hr.doc)
3.      Potvrdu o prijepisu i prosjeku ocjena.
 
Molbe se predaju kod tajnice katedre u dvorani 41 u vremenu koje je predviđeno za rad sa studentima (od 12:00 – 14:00).
 

8. polaganje - VAŽNO !!!!
Prilikom prijave 8. polaganja ispita pred ispitnim povjerenstvom, student/ica prijavljuje ispit putem studomata i potpisuje izjavu kod tajnice katedre kojom potvrđuje da je upoznat/a s pravilima polaganja ispita:
- ispit prijavljen pred ispitnim povjerenstvom ne može se odjaviti niti odgađati
- negativna ocjena na ispitu ima za posljedicu gubitak prava studiranja upisanog studija

  

 
ODLUKA  KATEDRE ZA EKONOMSKU TEORIJU O ZAMJENI ISPITIVAČA prof.dr.sc. V. Franičevića
Članovi Katedre za ekonomsku teoriju na svojoj sjednici održanoj dana 24.10.2016.god. donijeli su Odluku da se za ispitivača na kolegiju Osnove ekonomije za sve studente prof.dr.sc. Vojmira Franičevića imenuje doc.dr.sc. Velibor Mačkić

Pročelnica katedre
prof.dr.sc. Lorena Škuflić


ODLUKA  KATEDRE ZA EKONOMSKU TEORIJU O ZAMJENI ISPITIVAČA

Članovi Katedre za ekonomsku teoriju na svojoj sjednici održanoj dana 26.10.2015.god. donijeli su sljedeće Odluke:
  1. Odluku da se za ispitivača na kolegiju Osnove ekonomije umjesto prof.dr.sc. Mirjane Dragičević određuje dr.sc. Valentina Vučković te time preuzima i one studente koji kolegij  nisu položili, a pripadali su gore navedenoj profesorici
  2. Odluku  da se za ispitivača na kolegiju Osnove ekonomije umjesto prof.dr.sc. Đ. Medića određuje dr.sc. Tomislav Herceg  te time preuzme i one studente koji kolegij  nisu položili, a pripadali su navedenom profesoru
  3. Odluku  da se za ispitivača na kolegijima Osnove ekonomije i Mikroekonomija  umjesto prof.dr.sc. Đure Benića određuje dr.sc. Tomislav Herceg  te time preuzme i one studente koji kolegij  nisu položili, a pripadali su navedenom profesoru
  4. Odluku  da se za ispitivača na kolegiju Mikroekonomija umjesto prof.dr.sc. Ivana Pavića određuje dr.sc. Fran Galetić te time preuzme i one studente koji kolegij  nisu položili, a pripadali su navedenom profesoru
  5. Odluku  da se za ispitivača na kolegijima Povijest hrvatske ekonomske misli i Škole ekonomskog mišljenja umjesto prof.dr.sc. Đure Medića određuje prof.dr.sc. Ljubo Jurčić
  6. Odluku  da se za ispitivača za  studente koji su pripadali prof.dr.sc. M. Dragičević (a ispit nisu položili) iz kolegija Politička ekonomija globalizacije i Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama određuje prof.dr.sc. Lorena Škuflić
Pročelnik Katedre
Izv.prof.dr.sc. Ilko Vrankić
                 

VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE (PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA) PROF.DR.SC. BORISA SISEKA

Katedra za ekonomsku teoriju je na svojoj sjednici održanoj dana 27.10.2014. donijela odluku da sve studente (Preddiplomskog sveučilišnog studija) prof.dr.sc. Borisa Siseka od 27.10.2014. nadalje ispituje prof.dr.sc.  Lorena Škuflić

Pročelnik Katedre za ekonomsku teorije
Izv.prof.dr.sc. Ilko Vrankić
                 

VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI SU SA STRUČNOG PREŠLI NA SVEUČILIŠNI STUDIJ

Raspored studenata u grupe za kolegij Osnove ekonomije - kolegij razlike 

Od akademske godine 2011/2012. pa nadalje  studenti koji su prešli sa stručnog na sveučilišni studij kolegij Osnove ekonomije polažu kao razliku
prema unaprijed utvrđenom programu kod profesora u čiju grupu prema slovima svog prezimena spadaju po važećoj satnici u toj akademskoj godini.

Utvrđen program obuhvaća sljedeće cjeline: 

1. Tržište faktora proizvodnje: rada, zemlje i kapitala
2. Tržište i ekonomska efikasnost. Nedostaci tržišta. Uloga države u ekonomiji. Oporezivanje. Javna dobra i eksternalije
3. Pregled makroekonomije; BDP - računanje. Pristup dodane vrijednosti. Od BDP-a do raspoloživog dohotka
4. Potrošnja, investicije, poslovne fluktuacije
5. Teorija agregatne potražnje, model multiplikatora
6. Financijska tržišta i novac. Monetarna politika i centralno bankarstvo
7. Agregatna ponuda, nezaposlenost i stabilnost cijena
8. Škole makroekonomskog mišljenja i ekonomske politike
9. Ekonomski rast i razvoj
10. Međunarodna ekonomija: trgovina i sustavi deviznih tečajeva.

Ocjena iz kolegija Osnove ekonomije u tim situacijama formira se kao suma dviju pozitivnih ocjena ostvarenih na stručnom studiju
(ponder 1/3) i pismenom dijelu ispita na sveučilišnom studiju (ponder 2/3) .
Mole se studenti da se prije izlaska na ispit jave profesoru kod kojeg su raspoređeni glede pripreme ispitnih pitanja prema programu
za takve studente.

U Zagrebu, 24.10. 2011. god.
Pročelnica Katedre za ekonomsku teoriju
prof.dr.sc. Lorena Škuflić
 


MIKROEKONOMIJA - raspored studenata po grupama 

1. Studentima koji prelaze sa stručnog na sveučilišni studij dozvoljeno je polaganje ispita preko kolokvija kod nastavnika kod kojeg pripadaju po slovu prezimena prema satnici samo one akademske godine kada su kolegij upisali.

2. Stari studenti kojima nije dodijeljen ispitivač (neraspoređeni) raspoređuju se prema sljedećem ključu:

A – D       Doc. dr. sc. Tomislav Herceg
Đ – H       Doc. dr. sc. Fran Galetić
I – M        Izv. prof. dr. sc. Martina Sopta
N – S       Prof. dr. sc. Jasminka Šohinger
Š – Ž        Doc. dr. sc. Ilko Vrankić

Nositelj kolegija
prof. dr. sc. J. Šohinger  

OBAVIJEST - STUDENTI  PROF. KOVAČEVIĆA

Na ispite studenti koji su slušali predavanja prof.B.Kovačevića pristupaju po sljedećem rasporedu:
generacije studenata do 2008/09 - sveučilišni studij - kod prof.dr.Škuflić
generacija studenata 2008/09 - sveučilišni studij - kod prof.dr.Medića
stručni studij - kod prof.dr. Siseka