Demonstratori

Demonstratori

Studenti koji su izabrani za demonstratore na Katedri za ekonomsku teoriju trebaju poslati svoj životopis (CV) pročelniku Katedre. Životopis treba biti napisan u Europass formatu, u programu Word.
Demonstratori se trebaju javiti tajniku Katedre, Nikoli Samboliću, na e-mail: nsambolic@efzg.hr, najkasnije prvi dan semestra kako bi dobili informaciju vezanu uz studentski ugovor.
 

Demonstratori-volonteri 

Studenti koji su izabrani za demonstratore-volontere na Katedri za ekonomsku teoriju trebaju poslati svoj životopis (CV) pročelniku Katedre. Životopis treba biti napisan u Europass formatu, u programu Word.