Projekti Katedre

Katedra i njeni članovi aktivno sudjeluju ili su sudjelovali u radu nekoliko međunarodnih projekata.

Od 2012. godine članovi Katedre aktivno sudjeluju u radu CRANET mreže (engl. The Cranfield Network on International Human Resource Management) koja je međunarodna mreža istraživača u području upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP-a). Detaljnije informacije o CRANET mreži i aktivnostima možete pronaći na idućem linku.

Među značajnijim projektima u kojima su sudjelovali članovi Katedre ističu se MANVIS (engl. Manufacturing Visions Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight) te Inovacije u proizvodnji 2006 - Njemačko Hrvatska komparativna analiza. Detaljnije informacije o navedenim projektima i rezultatima projekta možete pronaći na idućem linku.

Na katedri za Organizaciju i menadžment je odobreno nekoliko projekata Hrvatske zaklade za znanost:

1. Približavanje strategije i prakse nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi (voditeljica: prof. dr. sc. Lovorka Galetić)
2. Jačanje konkurentnosti hrvatske proizvodnje (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester)
3. Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla (voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus)
4. Višerazinske konfiguracije organizacijskog dizajna: razumijevanje dualnosti između heterogenosti i homogenosti (voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus)