Poslovni strani jezici

CILJEVI KATEDRE


U današnjem poslovnom okruženju znanje stranih jezika predstavlja neophodni preduvjet za uspješnost poslovnih ljudi i njihovih poduzeća. Mediji, posebice internet, nude bezbrojne informacije, mnoge od njih će međutim biti dostupne samo onima koji znaju strane jezike.


Cilj Katedre za poslovne strane jezike je razvijanje komunikacijskih vještina na engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom ili talijanskom jeziku, potrebnih našim studentima u budućem radnom okruženju, poslovnom ili akademskom. Kod studenata želimo unaprijediti vještine pisane i usmene komunikacije uz pomoć radnih materijala (tekstova za čitanje ili slušanje, videa, internetskih stranica, glazbe i slika) vezanih uz aktualne ekonomsko-poslovne teme.


Studente podučavamo strategijama čitanja i slušanja, ovisno o vrsti ponuđenog teksta, strukturama potrebnim za organizaciju i vođenje razgovora, pregovora, rasprava i slično. Nastava je interaktivna i zahtjeva puni angažman studenata.Prilagođena je potrebama budućih poslovnih ljudi koji moraju znati voditi "small talk", biti informirani o gospodarstvu, aktualnim događanjima u politici i kulturi zemalja u kojima se dotični jezik govori. Također moraju biti svjesni kulturalnih razlika među ljudima, te poznavati specifičnosti u ponašanju i poslovnim običajima pripadnika različitih kultura, kako ne bi dolazilo do nesporazuma.

 

Studente se također potiče na praćenje poslovnih medija i korištenje literature kako bi bili što spremniji uključiti se u svijet rada u kojem je sigurnost u komunikaciji na stranim jezicima jedan od temeljnih preduvjeta radne konkurentnosti, mobilnosti i samostalnog obavljanja zadataka.

Poslovni engleski i Poslovni njemački se predaju u prvom i drugom semestru, a kao izborni predmeti poslovni strani jezici se predaju na trećoj i četvrtoj godini studija. Program Poslovnog njemačkog jezika 1 i 2 mogu pratiti i studenti koji su njemački jezik kao izborni predmet učili 4 godine u srednjoj školi.

 

Uza svoje nastavne obaveze, članice Katedre su autorice udžbenika, rječnika, stručnih članaka i prijevoda, sudjeluju u međunarodnim projektima, članice su stručnih udruga i doprinose radu stručnih konferencija. Također su poveznica između naše i stranih zemalja čije jezike predaju, jer surađuju s njihovim kulturnim institucijama: