Studentske participacije

STUDENTSKE PARTICIPACIJE ZA DIPLOMSKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021. 

Državljani Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica Europske unije koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija u statusu redovitog studenta plaćaju studentsku participaciju prema odlukama Vlade RH, Senata Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta - Zagreb. U proteklim akademskim godinama redovitim studentima, koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija, studentsku participaciju je u cijelosti podmirivala Vlada RH iz sredstava državnog proračuna. U slučaju da Vlada RH ne osigura sredstva za podmirenje troškova studija redovitim studentima u tekućoj akademskoj godini, Fakultet će postupiti sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu i zatražiti plaćanje participacije od upisanih studenata u visini od 7.200 kuna.
 
Sukladno odlukama Senata Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta - Zagreb, utvrđene su i ostale visine studentskih participacija:

  • Izvanrednim studentima Diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija i Diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija studentska participacija iznosi 7.200 kuna,
  • Redovitim studentima stranim državljanima zemalja koje nisu članice Europske unije za Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija studentska participacija iznosi 16.500 kuna,
  • Redovitim i izvanrednim studentima diplomskih sveučilišnih studija na engleskom jeziku Leadership, Management, Managerial Informatics, Marketing, Trade i Economics studentska participacija iznosi 28.000 kuna,
  • Izvanrednim studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija Digitalni marketing, Specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva, Specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika energije i okoliša, Specijalističkog diplomskog stručnog studija Elektroničko poslovanje u Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru, te Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment i marketing maloprodaje studentska participacija iznosi 7.200 kuna.