Akademici i professori emeritusi

Akademici
U Zagrebu je 1866. utemeljena Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) kao hrvatska nacionalna akademija, iako Hrvatska nije bila samostalna država. JAZU/HAZU, usprkos dva svjetska rata i pet promjena državnih uređenja, neprekidno djeluje do danas, a po čl. 24 Statuta HAZU može imati 160 redovitih (ili po izvornom nazivu pravih) članova.

U sto godina svog postojanja 1920.-2020. na našem Fakultetu je djelovalo ukupno osamnaest redovitih članova JAZU/HAZU, sedamnaest akademika i jedna akademkinja. Samo sedmero od njih je bilo ekonomske struke, no kako je naš fakultet od samih početaka okupljao vrhunske predavače i srodnih znanstvenih struka (naročito pravnika i lingvista) nije čudo da je u različitim statusima zaposlenja (stalni ili honorarni radni odnos) bilo toliko ne-ekonomista, koji su kasnije postali akademici. No, ako se uzme u obzir da su napr. svi nastavnici VŠTP/EKVŠ-a u znanstveno-nastavnom zvanju docenta (bilo univerzitetskog, javnog ili privatnog) bili honorarni docenti, ili da su neki od budućih akademika u prvom desetljeću poslije II. svj. rata „popunjavali“ ispražnjena neophodna predavačka mjesta EKVŠ/EF-a, a da su neki „proveli“ na našem fakultetu gotovo cijeli radni vijek u honorarnom zvanju (napr. akademik Vladislav Brajković ukupno 39 godina neprekinuto) možemo ih s punim pravom smatrati svojima.
 
 • dr. JURAJ ANDRASSY, akademik (Zagreb, 12. VIII. 1896. – Zagreb, 20. XII. 1977.) univerzitetski docent EKVŠ-a 1930.-1936.
 • dr. ZVONIMIR BALETIĆ, akademik (Kljenak kod Vrgorca, 26. I. 1936. - ) honorarni docent EF-a 1964.-1965.
 • dr. VLADISLAV BRAJKOVIĆ, akademik (Knin, 24. I. 1905. – Zagreb, 9. IX. 1989. )  honorarni profesor EKVŠ-a 1936.-1941., HEKVŠ-a 1941.-1945., EKVŠ-a 1945.-1947. i EF-a 1947.-1975.
 • dr. DUŠAN ČALIĆ, akademik (Smrtić kod Okučana, 18. VIII. 1918. – Zagreb, 17. IV 1993.) honorarni nastavnik EKVŠ-a 1945.-1947., redoviti profesor EF-a 1947.-1987.
 • dr. FERDO ČULINOVIĆ, akademik (Karlovac, 17. V. 1897. -  Zagreb, 15. IX. 1971.) honorarni nastavnik Ekonomskog fakulteta 1946.-1957.
 • dr. MIRKO DEANOVIĆ, akademik (Dubrovnik, 13. V. 1890. -  Zagreb, 16. VI. 1984.) redoviti profesor, na EKVŠ i EF-u predavao talijanski i korespondenciju od 1934.-1941. i 1945.-1949.
 • dr. IVO FRANGEŠ, akademik (Trst, 15. IV. 1920. - Zagreb, 29. XII. 2003.)  honorarni nastavnik EKVŠ-a i EF-a od 1945.-1950.
 • dr. STJEPAN IVŠIĆ, akademik (Orahovica, 13. VIII. 1884. – Zagreb, 14. I. 1962.) honorarni docent VŠTP-a i EKVŠ-a 1921.-1926.
 • dr. IVO KRBEK, akademik (Zagreb, 23. VIII. 1890 . - Split, 17. I. 1966.) honorarni redoviti profesor EKVŠ-a i EF-a 1945.-1949.
 • dr.  STJEPAN MATIČEVIĆ, akademik (Veliko Gradište na Dunavu, Srbija, 19. XII. 1880. - Zagreb, 16. VI. 1940.) honorarni docent VŠTP
 • dr. MIJO MIRKOVIĆ, akademik (Rakalj u Istri, 28. IX. 1898. – Zagreb, 17. II. 1963.) redoviti profesor EKVŠ-a i EF-a 1945.-1963.       
 • dr. IVO PERIŠIN, akademik (Kaštel Kambelovac, 4. VII. 1925. - Zagreb, 30. X. 2008.) redoviti profesor VPŠ-a, FEN-a i EF-a od 1956.- 1992., professor emeritus od 1993.
 • dr. JAKOV SIROTKOVIĆ, akademik (Rab, 7. XI. 1922. – Zagreb, 31. X. 2002.) redoviti profesor EF-a 1950.-1991., professor emeritus          
 • dr. VLADIMIR STIPETIĆ, akademik (Zagreb, 27. I. 1928 – Zagreb, 23. VII. 2017.) redoviti profesor EF-a 1960.-1993., professor emeritus
 • dr. ALEKSANDAR UGRENOVIĆ, akademik (Petrinja, 6. IX. 1883. – Zagreb, 19. IX. 1958.) honorarni docent EKVŠ-a 1927.-1941., honorarni redoviti profesor EKVŠ-a 1945.-1947.
 • dr. ALICA WERTHEIMER-BALETIĆ, akademkinja (Vukovar, 10. XII. 1937. - ) redoviti profesor EF-a od 1961.-2008.
 • dr. JOSIP ŽUPANOV, akademik (Srednje Selo, Šolta, 14. IX. 1923. – Zagreb, 12. XI. 2004.) izvanredni profesor EF-a i FEN-a 1968.-1973.
 • dr. ANĐELKO AKRAP, akademik (Bisko na Cetini, 17. VIII. 1954. - ) redoviti profesor EF-a od 1992.
 
Professori emeritusi
Prema Kronološkom pregledu … Sveučilišta u Zagrebu u zvanje professor emeritus od 1996. do listopada 2020. izabrano je 23 naših umirovljenih profesora:
 
 • prof. dr. sc. Miljenko Bilen
 • prof. dr. sc. Vlatko Čerić
 • prof. dr. sc. Ivo Družić
 • prof. dr. sc. Lovorka Galetić
 • prof. dr. sc. Jakov Gelo
 • prof. dr. sc. Mato Grgić        
 • prof. dr. sc. Branko Horvat
 • prof. dr. sc. Ljubo Jurčić      
 • prof. dr. sc. Pero Jurković
 • prof. dr. sc. Tanja Kesić       
 • prof. dr. sc. Vlado Leko        
 • prof. dr. sc. Marija Mira Marušić
 • prof. dr. sc. Luka Neralić      
 • akademik Ivo Perišin
 • prof. dr. sc. Jozo Previšić
 • prof. dr. sc. Nataša Renko    
 • prof. dr. sc. Fedor Rocco
 • prof. dr. sc. Vladimir Serdar
 • akademik Jakov Sirotković
 • prof. dr. sc. Velimir Srića
 • akademik Vladimir Stipetić
 • prof. dr. sc. Ivan Šošić
 • prof. dr. sc. Janko Tintor

Sveučiliše Jurja Dobrile u Puli je zvanje i titulu professora emeritusa dodijelilo prof. dr. sc. Soumitri Sharmi, našem nekadašnjem profesoru i dekanu, koji je 2002. prešao na pulsko sveučilište.

Sveučilište Libertas u Zagrebu je zvanje i titulu professora emeritusa dodijelilo prof. dr. sc. Ivi Andrijaniću, našem nekadašnjem profesoru, koji je poslije umirovljenja 30. XII. 2003. prešao na tada novoosnovanu Visoku poslovnu školu Libertas.