Radno vrijeme i kontakt

RADNO VRIJEME ZA KORISNIKE

   PONEDJELJAK - ČETVRTAK   
   08:15-19:45   
 PETAK
   08:15-18:45   
 SUBOTA
   08:15-13:45   

 

KONTAKT

+385 1 2382 387
 
Zrinka Udiljak Bugarinovski - Voditeljica EDC-KDC-a (zudiljak@efzg.hr)
Marija Šimunović - Koorinatorica EDC-KDC-a (msimunov4@efzg.hr)
 

OPREMA DOSTUPNA KORISNICIMA

Korisnicima su na raspolaganju 22 računala smještena na galeriji u Čitaonici namijenjena individualnom radu, 14 računala u računalnoj učionici namijenjana timskom radu, 2 računala za studente s invaliditetom, 3 računala za pretraživanje kataloga i baza podataka kao i 8 računala smješena u centralnom prostoru EDC-a.