Statistika čitanosti

Statistika čitanosti

RePEc (decentralizirana baza podataka koja trenutno sadrži 340.000 članaka u nastajanju, 540.000 članaka objavljenih u časopisima, 19.000 knjiga i poglavlja u knjigama, podatke o 24.000 autora i 11.500 institucija itd.) na mjesečnoj osnovi izrađuje statistiku učitavanja članaka i pregledavanja sažetaka koji se nalaze u bazi.

Grafički prikaz učitavanja članaka i pregledavanja sažetaka Serije dostupan je na: https://logec.repec.org/scripts/seriesstat.pf?item=repec:zag:wpaper

Detaljna statistika članaka Serije prema broju učitavanja članaka i pregledavanja sažetaka mjesečno, tromjesečno i ukupno dostupna je na: https://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pl?h=RePEc:zag:wpaper