Nastava

              
                          VAŽNA OBAVIJEST!
 
Poveznice za pristup google učionicama prema grupama sukladno rasporedu objavljene su kod svakog nastavnika na web stranici pod OBAVIJESTI STUDENTIMA. Pristup je moguć isključivo preko računa koji ste dobili od strane Fakulteta s domenom @net.efzg.hr te kodom za svaku učionicu

U prvom tjednu ljetnog semestra akademske godine, od 28. 02. 2022. održavat će se isključivo on-line obraćanja studentima prema rasporedu nastave TZK  kojeg ste dobili.  Profesori će vam dati sve potrebne informacije vezane za nastavu i način kako ćete dalje postupati vezano za predmet TZK.
Nastavne aktivnosti predmeta tjelesne i zdravstvene kulture u ljetnom semestru akademske godine 2021/2022. odvijati će se prema dva modela. Studenti odabiru jedan od dva modela pohađanja nastave zavisno o zdravstvenom statusu studenta te osobnim preferencijama s obzirom na okolnosti vezanih uz korona virus.
 
 Nastavne aktivnosti predmeta tjelesne i zdravstvene kulture u zimskom semestru akademske godine 2021/2022. odvijati će se prema dva modela kako bi se zaštitilo zdravlje studenata i zaposlenika Ekonomskog fakulteta.
Studenti odabiru jedan od dva modela pohađanja nastave zavisno o zdravstvenom statusu studenta te osobnim preferencijama s obzirom na okolnosti vezanih uz korona virus.
 
  1. Model A
Nastava će se održavati fizički na otvorenom bez rekvizita te sukladno preporukama nadležnih tijela kako bi se izbjegla mogućnost zaraze. Prvi, odnosno uvodni sat održati će se na google meet platformi prema rasporedu nastave svake studentske grupe. Poveznice će biti objavljene na web stranici katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Studentima će prema rasporedu biti ponuđeno više lokacija na otvorenom (lokacije će biti ponuđene na Classroomima). Nastavni sadržaji biti će prilagođeni vježbanju bez rekvizita te na odgovarajućoj udaljenosti, a odvijati će se u manjim grupama (do max. 30 studenata). Obveza studenata je pohađanje navedenih programa u opsegu od 70% sati od ukupnih 30 sati, odnosno 15 blok sati nastave (jedan blok sat tjedno) u semestru.

Uvjeti reguliranja obveza prema A modelu
1. Prisustvovati prvom (uvodnom) predavanju preko google meet servisa
2. Prijaviti se u odgovarajuću google classroom grupu
3. Fizički pohađati nastavu prema ranije dogovorenom rasporedu i lokaciji u opsegu od 70% od ukupnog fonda sati u semestru.
Održavanje fizičke nastave:
Nastava će se održavati u terminima prema rasporedu na otvorenom prostoru (lokacije će biti ponuđene na Classroomima) uz poštivanje svih epidemioloških mjera (održavanje razmaka, nekorištenja rekvizita). Na uvodnom satu, koji će se održati on-line, dobiti detaljne informacije o nastavi i obvezama.
Nakon toga izjasniti ćete se o preferiranom modelu pohađanja nastave te ako ste izabrali fizički način pohađanja, odlučiti ćete se za termin i lokaciju održavanja nastave. Obveza studenata je pohađanje nastave u opsegu od 70% od ukupnog fonda sati u semestru. O tome ćete dobiti informaciju od predmetnog nastavnika. Nastav se održava jednom tjedno u dogovorenom terminu.
Potrebno je izvršiti sve navedene kriterije kako bi regulirali obveze prema kolegiju.
 

  1. Model B
Nastava  za studente koji su izabrali nastavu on-line, oni će imati obvezu jednom tjedno odrađivati zadatak ( cikličkog kretanja, …) putem zadanih aplikacija, a sve potrebne informacije svaki će profesor za svoje grupe objavljivati na platformi google classrooma ( razred dodijeljen prema rasporedu grupa). Obveza studenata na kraju semestra je da kroz semestar skupi od mogućih 15 radnih tjedana – 10 odrađenih tjednih treninga, kad skupi dovoljan broj treninga, profesor ga obavještava da je odradio nastavu TZK i da je  stekao pravo na potpis.
Sva komunikacija studenata s nastavnicima odvijati će se preko google učionice i google meet.
 Prvi, odnosno uvodni sat održati će se na google meet platformi prema rasporedu nastave svake studentske grupe. Poveznice će biti objavljene na web stranici katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.Uvjeti reguliranja obveza prema B modelu:
1. Prisustvovati prvom (uvodnom) predavanju preko google meet servisa
2. Prijaviti se u odgovarajuću google classroom grupu
3.  Kroz semestar skupiti od mogućih 15 radnih tjedana - 10 odrađenih tjednih treninga (70% od ukupnog fonda sati u semestru) , kad odradite dovoljan broj treninga, profesor vas obavještava da ste odradili nastavu TZK i da je  stekli pravo na potpis.
Potrebno je izvršiti sve navedene kriterije kako bi regulirali obveze prema kolegiju.
 
 
 
                 OBAVIJEST ZA STUDENTE  KOJI SU SE PREBACILI
                 SA INTEGRIRANOG STUDIJA NA  STRUČNI STUDIJ!!!

Kako je donesena  Dopuna odluke priznavanja ispita nastavnog plana  i programa Integriranog sveučilišnog preddiplomskog studija Poslovne ekonomije  o priznavanju ispita nastavnog plana i programa Integriranog sveučilišnog preddiplomskog studija Ekonomije za nastavni plan i program preddiplomskog stručnog studija Poslovne ekonomije, molimo sve studente da se jave referadi za priznavanje kolegija.
 
 STUDENTICE I STUDENTE KOJI SU  TZK ODRADILI NA DRUGOM FAKULTETU, ONI SE I DALJE JAVLJAJU  SVOJEM PROFESORU PREMA DODIJELJENOM RASPOREDU.

Nastave se ne mogu osloboditi studenti koji su u radnom odnosu, studenti sa zdravstvenim problemima, sportaši (osim kategoriziranih), već će se javiti svom nastavniku radi dogovoru o načinu reguliranja obveza prema kolegiju.