Nastava

Drage studentice, dragi studenti!

Nastavne aktivnosti predmeta tjelesne i zdravstvene kulture u zimskom semestru akademske godine 2020/2021. odvijati će se prema dva modela kako bi se zaštitilo zdravlje studenata i zaposlenika Ekonomskog fakulteta.
Studenti odabiru jedan od dva modela pohađanja nastave zavisno o zdravstvenom statusu studenta te osobnim preferencijama s obzirom na okolnosti vezanih uz korona virus.
  1. Model A
Nastava će se održavati on-line gdje će studenti imati obvezu praćenja materijala i nastave na platformi google classroom. Nastavnici će tjedno objavljivati video materijale s programima i vježbama koji su prilagođeni izvođenju u zatvorenom prostoru bez rekvizita, kako bi svi studenti mogli pratiti navedene programe vježbanja. Uz praktični dio, studenti će on-line dobiti i informacijsku komponentu kroz materijale koji će se periodično objavljivati na navedenoj platformi. Obveza studenata na kraju semestra biti će pisanje seminarskog rada na teme vezane uz predmet. Sva komunikacija studenata s nastavnicima odvijati će se preko google učionice, google meet servisa te e-mailom. Obavijesti o načinu izvođenja nastave te sve upute biti će dostupne na web stranicama Katedre. Prvi, odnosno uvodni sat održati će se na google meet platformi prema rasporedu nastave svake studentske grupe. Poveznice će biti objavljene na web stranici katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
Uvjeti za reguliranje obveza prema kolegiju - A model
  1. Model B
Nastava će se održavati fizički na otvorenom bez rekvizita te sukladno preporukama nadležnih tijela kako bi se izbjegla mogućnost zaraze. Prvi, odnosno uvodni sat održati će se na google meet platformi prema rasporedu nastave svake studentske grupe. Poveznice će biti objavljene na web stranici katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Studentima će prema rasporedu biti ponuđeno više lokacija na otvorenom koje će moći izabrati (park Maksimir, Bundek, Svetice, Jarun, Sljeme, ŠRC Klaka). Nastavni sadržaji biti će prilagođeni vježbanju bez rekvizita te na odgovarajućoj udaljenosti, a odvijati će se u manjim grupama (do max. 30 studenata). Obveza studenata je pohađanje navedenih programa u opsegu od 70% sati od ukupnih 30 sati, odnosno 15 blok sati nastave (jedan blok sat tjedno) u semestru.
Uvjeti za reguliranje obveza prema kolegiju - B model

 
Studenti koji imaju zdravstvenih tegoba, izvanredni studenti u radnom odnosu te sportaši (oni koji nemaju potvrdu o kategorizaciji od strane HOO-a) odabrati će A model pohađanja nastave.