EFMD Programme Acredited


 
EFMD (European Foundation for Management Development), europska je međunarodna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, Belgija. EFMD je globalno priznata organizacija koja provodi postupke akreditacija za visokoobrazovne institucije u području ekonomije i poslovne ekonomije. EFMD predstavlja mrežu od preko 900 institucija i 30.000 profesionalaca s upravljačkim iskustvom u akademskoj zajednici, javnom sektoru i konzultantskim kompanijama, okupljenih u cilju razvoja društveno odgovornih lidera i menadžera koji spajaju akademski i poslovni sektor. EFMD dodjeljuje tri vrste akreditacija: 1) ekonomskim i poslovnim visokoobrazovnim ustanovama (European Quality Improvement System - EQUIS), 2) pojedinačnim studijskim programima (EFMD Programme Accreditation) i 3) korporativnim edukacijskim centrima (Corporate Learning Improvement Process - CLIP). Njima se jamči dosljednost u primjeni međunarodnih standarda te posvećenost razvoju i osiguranju kvalitete.

Više o organizaciji EFMD >>
 
EFMD Programme Accreditation međunarodni je sustav evaluacije studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije koji je prepoznat diljem svijeta od strane potencijalnih studenata, poslodavaca, medija i poslovnih partnera. EFMD Programme Accreditation akreditacija obuhvaća sve razine studijskih programa, od preddiplomskih do doktorskih, koje izvode jedna ili više institucija te predstavlja ustroj temeljite i stroge procjene kvalitete izvođenja studijskog programa u svim njegovim segmentima. Stroga akademska načela izvrsnosti, internacionalizacija, etično i održivo poslovanje, kao i društvena relevantnost i praktična primjenjivost osnovne su smjernice osiguranja kvalitete koju ova akreditacija vrednuje i nagrađuje.

Stjecanjem EFMD Programme Accreditation akreditacije, studijski program i pripadajuća visokoobrazovna institucija postižu međunarodnu vidljivost i priznanje visoke kvalitete obrazovnih sadržaja i izvedbe nastave usporedive s onima na vodećim stranim sveučilištima sličnih programskih sadržaja. Ispunjenjem strogih uvjeta EPAS akreditacije visokoobrazovna institucija svoje poslovanje, razvoj i strateške ciljeve usklađuje s međunarodno priznatim standardima i postaje dijelom globalne akademske zajednice koja međusobno surađuje i dijeli iskustva i primjere dobre prakse razvijene u različitim društvenim, ekonomskim i kulturnim prilikama.

Više o EFMD Programme Accreditation akreditaciji >>

Popis studijskih programa koji nose EFMD Programme Accreditation akreditaciju >>
Ekonomskom fakultetu - Zagreb EFMD Programme Accreditation (prethodno zvana EPAS akreditacija) prvi puta dodijeljena je 2011. godine za Prediplomski sveučilišni studijski program na engleskome jeziku Bachelor Degree in Business (BDiB) i to nepune četiri godine od pokretanja tog studijskog programa. U postupku reakreditacije 2017. godine istom studijskom programu EPAS akreditacija dodijeljena je na razdoblje do 2022. godine, a u postupku reakreditacije 2022. godine studij je ponovno re-akreditiran EFMD Programme Accreditation akreditacijom na maksimalnih 5 godina, do 2027. godine.

EFMD programme accreditation (prethodno znana i kao EPAS akreditacija, detalji na https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/efmd-accredited/) odnosi se na međunarodnu akreditaciju odabranog studijskog programa (ili skupa studijskih programa). Ova akreditacija uključuje provjeru kvalitete studijskog programa u sljedećih 5 kategorija: 1. The institutional context, 2. Programme design, 3. Programme delivery & operations, 4. Programme outcomes i 5. Quality Assurance. 

Od 2011. godine Bachelor Degree in Business studij (BDiB) bio je prvi međunarodno akreditirani studij u Republici Hrvatskoj (EPAS akreditacija odabranog studijskog programa), uz re-akreditacije 2014., 2017. i 2022. godine. Danas je BDiB studij jedini studijski program u Hrvatskoj i šire koji ima EFMD Programme Accreditation na maksimalnih 5 godina (dodijeljena je 2017. godine i ponovo 2022. godine re-akreditirani na sljedećih 5 godina), što studij i instituciju svrstava među najbolje na svijetu, mjereno prema objektivnim međunarodnim kriterijima. 
 
Promjene i unaprjeđenja proizašla iz 'akreditacijskog putovanja' EPAS-a potaknula su inovativne procese na institucijskoj razini te su rezultirala EPAS-ovom 'Mrežom svih mreža' – međunarodno orijentiranim ekosistemom i suradničkom platformom za programe s EPAS akreditacijom. Strateški razvoj programa BDiB otvorio je put za napredak cijele institucije, posebno u područjima međunarodnih iskustava studenata i osoblja, maštovite pedagogije, poboljšane obrazovne prakse (nastavno-znanstvena izvrsnost, iskustveno učenje, podučavanje usmjereno na studenta, studijska putovanja u inozemstvo i posjete korporacijama, studentske prakse), doprinosa korporacija, širokog raspona metoda ocjenjivanja i okvira za osiguranje kvalitete.“ - Prof. dr. sc. Mario Spremić, voditelj BDiB programa i voditelj akreditacija EFMD-a na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
 
Produženje EPAS akreditacije na razdoblje od 5 godina, potvrda je kontinuiteta procesa upravljanja kvalitetom kojom Fakultet postaje ravnopravna, usporediva i konkurentna visokoobrazovna institucija u međunarodnom akademskom okruženju. Pokretanjem BDiB studijskog programa, za kojeg je Ekonomskom fakultetu - Zagreb dodijeljena EPAS akreditacija, napravljen je inovacijski iskorak u nacionalnim i regionalnim okvirima, ali to je nastavak 100-godišnje tradicije razvoja Fakulteta koji od samih početaka njeguje akademsku izvrsnost i društvenu odgovornost, nikad ne gubeći iz fokusa vrijednost ljudi koji čine instituciju.“ - Prof. dr. sc. Lajoš Žager, dekan u razdoblju 2014.-2018. godine i aktualni predsjednik Savjeta za kontinuitet tradicije i razvoja Ekonomskog fakulteta - Zagreb.