Obrane doktorskih radova

R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE
1. Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija DS-21-2016 tjecaj inovativnosti zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, usmenu predaju i spremnost plaćanja veće cijene za hotelsku uslugu Prof. dr. sc. Josip Mikulić                 Izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare    Izv. prof. dr. sc. Maja Šerić 28. lipnja 2023. godine u 9:00 sati u dvorani 51  i preko Google Meet-a, putem poveznice:// meet.google.com/fqj-vzbf-eaw, doktorski rad za koji je potvrđen termin obrane, dostupan je na poveznici: https://drive.google.com/file/d/1IQ8MZi0BbtK0fDNPTm24qJUvoyo45Zdp/view