Obrane doktorskih radova

R.B. STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU RADA DATUM OBRANE
1. Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija  DS-19-2019 Monetarna politika i TARGET2 neravnoteže unutar Eurosustava Izv. prof. dr. sc. Martina Solenički                              Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović Prof. dr. sc. Manuel Benazić Petak, 30. kolovoza 2024. godine u 12 sati u dvorani 54, rad je dostupan na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/file/d/1-r0vaqsEbwKiGeLADXkMgUJD3OGQd40g/view