Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Satnica

Satnica

Od ljetnog semestra akademske godine 2016./2017. satnica je dostupna i kao mobilna aplikacija za Android uređaje. Mobilnu aplikaciju EFZG Satnica možete preuzeti na poveznici.
 

Akademska godina 2018./2019.
ZIMSKI SEMESTAR

*** NAPOMENA: U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI POSLOVNA EKONOMIJA I EKONOMIJA

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI POSLOVNA EKONOMIJA I EKONOMIJA

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA
Dio nastave na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija izvodi se na kampusu Borongaj.
Načini prijevoza do kampusa Borongaj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA

Academic Year 2018/2019
WINTER SEMESTER

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes. 

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) 

BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS (BDIE) 


MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE)

 

Akademska godina 2018./2019.
LJETNI SEMESTAR

*** NAPOMENA: U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice.

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI POSLOVNA EKONOMIJA I EKONOMIJA

MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE)