Satnica

Od ljetnog semestra akademske godine 2016./2017. satnica je dostupna i kao mobilna aplikacija za Android uređaje. Mobilnu aplikaciju EFZG Satnica možete preuzeti na poveznici. Zbog tehničkih poteškoća, satnica za ljetni semestar akademske godine 2019./2020. trenutno nije dostupna putem mobilne aplikacije.
 

Akademska godina 2019./2020.
LJETNI SEMESTAR

*** NAPOMENA: U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice (datum zadnjeg ažuriranja: 28.02.2020.)

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI POSLOVNA EKONOMIJA 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIJA

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA
Većina nastave na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija izvodi se na kampusu Borongaj.
Načini prijevoza do kampusa Borongaj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA

Academic Year 2019/2020
SUMMER SEMESTER

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes. 

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) 

BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS (BDIE) 


MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE)