Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
O studijima

O studijima

O DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA I SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU


A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

  1. Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova, a polaznici mogu birati jedan od osam ponuđenih smjerova studija Analiza i poslovno planiranje, Financije, Marketing, Menadžerska informatika, Menadžment, Računovodstvo i revizija, Trgovina ili Turizam. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.).  Opširnije o studiju ...
  2. Diplomski sveučilišni studij Ekonomija traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Opširnije o studiju ...
     
  3. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Managerial Informatics traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
  4. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Management traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
  5. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Trade traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
  6. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Economics traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...

B) STRUČNI STUDIJI

  1. Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv stručni specijalist poduzetništva, odnosno stručna specijalistica poduzetništva (struč. spec. oec.). Opširnije o studiju ...
  2. Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv stručni specijalist ekonomike energije i okoliša, odnosno stručna specijalistica ekonomike energije i okoliša (struč. spec. oec.). Opširnije o studiju ...