Najava Brown bag seminara

Najava dva nadolazeća Brown Bag seminara

Pozivamo vas na 22. Brown bag seminar koji će se održati u četvrtak 23.1.2020. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u dvorani 51 s početkom u 14 sati.  Ciklus Brown bag seminara svojim izlaganjem nastavit će Ivan Žilić s Ekonomskog instituta Zagreb, koji će prezentirati rad „Pouke iz poticaja za samozapošljavanje u dugoj recesiji" (suator: Stjepan Srhoj).
 
Ivan Žilić znanstveni je suradnik na Ekonomskom institutu, Zagreb i vanjski suradnik na LSE-ovom centru za jugoistočnu Europu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao na Sveučilištu Carlos III u Madridu, te doktorirao na Johannes Kepler Sveučilištu u Linzu. Istraživački se bavi ekonomikom rada, obrazovanja i zdravlja, sve iz mikroekonometrijske perspektive. 
 
Kratki sažetak izlaganja: 
U radu se ocjenjuje učinak poticaja za samozapošljavanje za nezaposlene – mjere dizajnirane za olakšavanje prve godine poslovanja nezaposlenim osobama koje odluče ući u samozaposlenost – na opstanak i rast otvorenih firmi, kao i na reintegraciju nezaposlenih na tržište rada u Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2017. godine. Iako su poticaji za samozapošljavanje nudili umjerenu količinu sredstava, do 50% prosječne godišnje bruto plaće, i apsorbirali samo 5% sredstava dodijeljenih za aktivne mjere politike zapošljavanja, kroz mjeru je otvoreno gotovo 10%  od ukupnog broja novih tvrtki tijekom promatranog razdoblja. Koristeći registar individualnih epizoda nezaposlenosti, kao i registar firma i obrta, dokumentiramo učinak poticaja za samozapošljavanje, uzročno i opisno. Koristeći longitudinalnu strukturu registra nezaposlenosti gdje se osoba može pratiti kroz vrijeme, nalazimo da nezaposleni pojedinci koji završe svoju epizodu kroz poticaj za samozapošljavanje imaju znatno manju vjerojatnost povratka u nezaposlenost. Također, nalazimo da firme otvorene kroz poticaj imaju manji rast mjeren kroz prihode i broj zaposlenih, dok obrti – iako se znatan dio njih zatvara nakon obveznih 12 mjeseci – imaju povoljniji profil preživljavanja na tržištu. Iako su rezultati u skladu s ostalom empirijskom literaturom o poticajima za samozapošljavanje, nalazimo i da se učinkovitost ovih potpora povećava kroz godine, što ukazuje u smjeru institucionalnog učenja. 
 
Pozivamo vas na 23. Brown bag seminar koji će se održati u ponedjeljak 27.1.2020. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u dvorani 51 s početkom u 14 sati.

Ciklus Brown bag seminara svojim izlaganjem nastavit će Milena Radonjić sa Ekonomskog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore, koja će prezentirati rad „Dinamika javnog duga na Zapadnom Balkanu: da li su važni socijalni izdaci i gospodarski rast?“.

Kratki sažetak izlaganja:
Cilj ovog rada je ispitati odrednice javnog duga u zemljama zapadnog Balkana, s naglaskom na učinke gospodarskog rasta i socijalnih izdataka. Studija pokriva razdoblje 2006-2017.godine i primjenjujemo dinamičku panel analizu. Rezultati sugeriraju da inkrementalna promjena rasta značajno smanjuje dug, dok socijalni izdaci guraju naviše omjer duga prema BDP-u. Također, postoji negativan odnos između inflacije i duga, dok isplate kamata na prethodno zaduživanje dodatno povećavaju javni dug. Konačno, nezaposlenost u ovom modelu nije statistički značajna. Glavna implikacija studije je da kreatori politika u ovim zemljama trebaju favorizirati politike usmjerene na rast i socijalne reforme orijentirane na djelotvornost, kako bi javni dug bio održiv na duže staze.


Milena Radonjić