e-Zamolbe

Upute za predaju e-Zamolbe:

Studenti sustavu pristupaju putem linka https://student.efzg.hr svojim AAI identitetom.

Ako niste u mogućnosti pristupiti sustavu molimo Vas da promijenite svoju lozinku za pristup AAI@Edu sustavu putem https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke.

Nakon promjene lozinke, sustavu https://student.efzg.hr pristupate sa svojom novom lozinkom.

Nakon prijave u sustav potrebno je:
  1. Pritisnuti ikonu e-Zamolba i odabrati jednu od ponuđenih tipova zamolbi.
  2. Popuniti sve navedene rubrike i priložiti potrebnu dokumentaciju.
  3. Nakon što su popunjene sve rubrike i priloženi potrebni dokumenti zamolbu treba pohraniti nakon čega će se pojaviti poruka da je e-Zamolba predana.
  4. Nakon što osoba zadužena za rješavanje e-Zamolbe istu riješi, prikazat će se da je status e-Zamolbe riješen (ODOBREN/ODBIJEN).
Time je završen postupak predaje e-Zamolbe.

Student status e-Zamolbe provjerava na način da se ponovno ulogira u sustav e-Zamolbe i pod Moje zamolbe - odabire Akademska godina kad je zamolba predana, a ne godina upisa. (Na primje, ako student upisuje ak.god. 2021./2022. treba izabrati ak.god. 2020./2021.).