Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam

Dobrodošli na stranice Integriranog prijeddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjer Turizam

Na ovim stranicama možete pronaći informacije o:
- predlošcima za izradu seminarskih i diplomskih radova,
- prijavama tema diplomskih radova i
- datumima obrana diplomskih radova.

Predsjednica Vijeća smjera Turizam: doc. dr. sc. Petra Barišić

Tajnica Vijeća smjera Turizam: Ema Roginić, mag. oec.