Najava Brown bag seminara

Pozivamo vas na 30. i ujedno 5. online Brown bag seminar koji će se održati u četvrtak 1.10.2020. s početkom u 14 sati putem Google Meet aplikacije. Ciklus Brown bag seminara svojim izlaganjem nastavit će Robert Sonora (University of Montana, SAD), koji će prezentirati rad „Korištenje zemljišta i regionalni ekonomski rast na zapadu SAD-a: vremenska i prostorna analiza".

Za pristup Brown Bag seminaru potrebno je na https://meet.google.com/ kliknuti na "Pridružite se sastanku ili ga započnite", te u za to predviđeno mjesto upisati "brownbagseminar".

 
Kratki sažetak izlaganja:
 
U radu se istražuje uloga prirodnih pogodnosti u razjašnjavanju ekonomskih performansi okruga na zapadu SAD-a. Područja sa značajnim prirodnim pogodnostima, kao što su blizina nacionalnih parkova, spomenika ili divljina, sve više koriste navedene značajke kao poluge ekonomskog rasta. U radu se iznosi jednostavan teorijski model ekonomskog rasta i prirodnih pogodnosti s prostornim eksternalijama. Zatim se, primjenjujući metode prostorne ekonometrije na podacima iz zapadnih okruga SAD-a, pronalazi relativno slab učinak prostornih pogodnosti na ekonomske pokazatelje poput agregatnog dohotka, dohotka po glavi stanovnika te zaposlenosti. Rezultati variraju ovisno o vrsti definicije zemljišta i korištenog vremenskog horizonta. Područja s većom javnom dostupnošću uživaju određene pozitivne kratkoročne ekonomske učinke, ali oni se smanjuju s vremenom.    
 
O izlagaču:
 
Robert Sonora je Senior Research Professor na University of Montana (SAD) i Director of Health Research pri Bureau of Business and Economic Research na istom sveučilištu. Područja njegovog istraživačkog interesa su ekonomika zdravstva, ekonomski rast, dohodovna nejednakost i međunarodna ekonomija.
 
Opis koncepta Brown bag seminara:

Brown bag seminar (BBS) predstavlja neformalnu radionicu u trajanju od sat vremena s ciljem prezentiranja istraživanja u različitim fazama izrade (ideje, zaokruženi teorijski okvir, provedena empirijska istraživanja, itd.), promicanja diskusije i stvaranja stimulativnog okruženja usmjerenog konstruktivnoj raspravi između izlagačice/-a i preostalih sudionika seminara. Osnovna ideja BBS-a jest stvoriti platformu na kojoj će, minimalno jednom mjesečno, zaposlenici EFZG-a i njihovi gosti dobiti priliku prezentirati ideje i članke na kojima rade u sklopu svog znanstveno-istraživačkog rada. Pozivamo vas da se odazovete i pomognete svojim konstruktivnim komentarima izlagačicama/-ima, te sami izložite teme na kojim trenutno radite, neobjavljene radove ili prezentirate istraživačke ideje o kojima razmišljate.
 
Zamišljeno je da prezentacije (na engleskom ili na hrvatskom jeziku – zavisno od preferencija izlagačice/-a) traju 30-40 min, nakon čega slijedi diskusija.