Najava Brown bag seminara

50. Brown Bag seminar 23.5.2024. - izlagač Irina Panovska

 
Pozivamo vas na novi Brown bag seminar koji će se održati u četvrtak  23. svibnja 2024. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u dvorani 51 i online preko Google Meeta na linku https://meet.google.com/ynh-gdga-nqm s početkom u 14 sati. Ciklus Brown bag seminara svojim izlaganjem nastavit će izv. prof. dr. sc. Irina Panovska sa Sveučilišta u Texasu pri Dallasu, koja će prezentirati rad „Jobless Recoveries and Time Variation in Labor Markets“.

Kratki sažetak izlaganja:
U radu se proučava priroda vremenske varijacije odnosa između varijabli tržišta rada i outputa. Koristeći fleksibilni model vektorske autoregresije s vremenski promjenjivim parametrima i stohastičkom volatilnošću, proučavamo promjene u odnosu između outputa i različitih varijabli tržišta rada. Nalazimo heterogenost i u vremenu i vrsti promjena. Reakcija zaposlenosti na proizvodnju s vremenom je postala slabija, što je prvenstveno potaknuto naglim padom ekonomske nestabilnosti 1984.-2007. S druge strane, vremenska varijabilnost u odgovoru na nezaposlenost prvenstveno je koncentrirana tijekom razdoblja visoke volatilnosti. Što je još važnije, reakcije radnog vremena i zaposlenja s nepunim radnim vremenom su postale snažnije, a taj se odnos postupno razvijao tijekom vremena, ukazujući na pomak prema korištenju intenzivne marže i korištenju fleksibilnijih inputa rada.


Opis koncepta Brown bag seminara:
Brown bag seminar (BBS) predstavlja neformalnu radionicu u trajanju od sat vremena s ciljem prezentiranja istraživanja u različitim fazama izrade (ideje, zaokruženi teorijski okvir, provedena empirijska istraživanja, itd.), promicanja diskusije i stvaranja stimulativnog okruženja usmjerenog konstruktivnoj raspravi između izlagačice/-a i preostalih sudionika seminara. Osnovna ideja BBS-a jest stvoriti platformu na kojoj će, minimalno jednom mjesečno, zaposlenici EFZG-a dobiti priliku prezentirati ideje i članke na kojima rade u sklopu svog znanstveno-istraživačkog rada. Pozivamo vas da se odazovete i pomognete svojim konstruktivnim komentarima izlagačicama/-ima, te sami izložite teme na kojim trenutno radite, neobjavljene radove ili prezentirate istraživačke ideje o kojima razmišljate.