Najava Brown bag seminara

Poziv na 34. Brown Bag seminar

Pozivamo vas na 34. i ujedno 9. online Brown bag seminar koji će se održati u utorak, 27.4.2021. godine s početkom u 14:00 sati putem Zoom-a. Za pristup Brown Bag seminaru koristite link https://zoom.us/j/96015391428  (Meeting ID: 960 1539 1428).

Ciklus Brown bag seminara svojim izlaganjem nastavit će izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci). Prezentirat će rad The role of market mavens in co-creating tourist experiences and increasing loyalty to service providers“ koji je nastao u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Dinom Lončarić i doc. dr. sc. Marinom Perišić Prodan.

Kratki sažetak izlaganja/rada:
Svrha rada je objasniti ulogu market mavena u turističkome sektoru te istražiti važnost sukreiranja turističkog iskustva u povećanju odanosti pružateljima usluga. Istraživanje je provedeno na uzorku od 425 hrvatska državljana koji su bili na putovanju barem jednom u zadnjih godinu dana. Postavljene su dvije hipoteze koje su empirijski testirane koristeći metodu modeliranja strukturnih jednadžbi s najmanjim kvadratima (engl. PLS-SEM). Istraživanje potvrđuje da su market maveni motivirani da dijele turistička iskustva te angažiraju se u sukreiranju turističkog iskustva. Također, dokazuje da ukoliko market maveni sukreiranju turističko iskustvo s turističkim profesionalcima veća je vjerojatnost da će nastojati surađivati sa istim pružateljem iskustva, dakle pokazuju odanost. Rad doprinosi razvoju znanja o ponašanju potrošača u turizmu s naglaskom na ulogu market mavena u sukreiranju turističkog iskustva. Znanstveni doprinos se nalazi u testiranju utjecaja market mavena u sukreiranju turističkog iskustva i odanosti pružatelju usluga. Rad ističe i implikacije za pružatelje usluga u turizmu. Učenje o utjecaju market mavena u procesu sukreiranja turističkog iskustva može pomoći pružateljima usluga da se angažiraju više sa tim pojedincima kako bi povećali njihovu odanost.

O izlagačici:
Jasmina Dlačić je izvanredna profesorica iz područja marketinga te voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija. Istraživački interes veže se za sukreiranje vrijednosti u uslugama, marketing odnosa te ekološko ponašanje potrošača. Objavila je radove u British Food Journal, Journal of Business Research, Economic Research, and Total Quality Management & Business Excellence.
 
Opis koncepta Brown bag seminara:
Brown bag seminar (BBS) predstavlja neformalnu radionicu u trajanju od sat vremena s ciljem prezentiranja istraživanja u različitim fazama izrade (ideje, zaokruženi teorijski okvir, provedena empirijska istraživanja, itd.), promicanja diskusije i stvaranja stimulativnog okruženja usmjerenog konstruktivnoj raspravi između izlagačice/-a i preostalih sudionika seminara. Osnovna ideja BBS-a jest stvoriti platformu na kojoj će, minimalno jednom mjesečno, zaposlenici EFZG-a i njihovi gosti dobiti priliku prezentirati ideje i članke na kojima rade u sklopu svog znanstveno-istraživačkog rada. Pozivamo vas da se odazovete i pomognete svojim konstruktivnim komentarima izlagačicama/-ima, te sami izložite teme na kojim trenutno radite, neobjavljene radove ili prezentirate istraživačke ideje o kojima razmišljate.
 
Zamišljeno je da prezentacije (na engleskom ili na hrvatskom jeziku – zavisno od preferencija izlagačice/-a) traju 30-40 min, nakon čega slijedi diskusija.
  
U ime organizatora,

dr. sc. Tanja Komarac