Ekonomski fakultet - Zagreb
PREDAJA SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTIČKOG (SS) RADA NA OCJENU

PREDAJA SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTIČKOG (SS) RADA NA OCJENU

Upute za izradu sveučilišnog specijalističkog rada mogu se pronaći na poveznici . 

SS rad koji se predaje na ocjenu mora biti posložen kao što je navedeno u Uputama, odnosno na sljedeći način:
  • korice SS rada (Prilog 3) 
  • prvi list nakon korica sadrži popunjeni Obrazac za tvrdi uvez, (Prilog 6) 
  • drugi list sadrži naslovnicu sveučilišnog specijalističkog rada, (Prilog 4)
  • treći list - Sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku 
  • četvrti list - vlastoručno potpisana Izjava o akademskoj čestitosti (Prilog 2)
​​
Nakon Izjave o akademskoj čestitosti SS rad mora imati sljedeće dijelove: sadržaj, uvod, središnji dio rada, zaključak, popis literature, slika, tablica i grafikona, životopis studenta i prilozi.
Poglavlja SS rada numeriraju se od Uvoda do Zaključka dok se stranice rada numeriraju od uvoda do priloga.

Kod predaje sveučilišnog specijalističkog rada na ocjenu potrebno je u Referadu za studente poslijediplomskih studija dostaviti:
  • indeks u kojem moraju biti upisane ocjene iz svih predmeta te ocjena analize slučaja / seminarskog rada 
  • 4 spiralno uvezana primjerka SS rada odobrena od mentora, te u pdf formatu na e-mail ostrunje@efzg.hr
  • potvrdu izvornosti SS rada iz sustava Turnitin koju student preuzima od mentora i zajedno sa radovima dostavlja u  Referadu,te u pdf formatu na e-mail ostrunje@efzg.hr
  • u slučaju kada je istekao rok pokriven školarinom, student prilaže dokaz o uplati dodatnih naknada sukladno Odluci o školarinama i naknadama na sveučilišnim specijalističkim studijima

Napomena: primjerak SS rada koji se predaje na ocjenu mora sadržavati i vlastoručno potpisanu Izjavu o akademskoj čestitosti.