Plan zgrade

Gdje su pojedini dijelovi zgrade i koje se dvorane u njima nalaze ?

 

 DVORANE ZAPAD
(Središnji ili Stari dio zgrade)
DVORANE ISTOK
DVORANE SJEVER
(Zgrada B)
DVORANE JUG
(Zgrada A)
1, 2, 3, 4, 5, 6 (prizemlje)

7, 8 (1. kat)

9 (2. kat)

10 (3. kat)

11, 12, 13 (2. kat)

14 - Nova vijećnica (1. kat)

40, 42 - Informatičke dvorane (prizemlje, na putu kroz centralno stubište prema Kefi)

 
15 - Kongresna dvorana KD (prizemlje)

16, 17, 18, 19, 20 (2. kat)
21, 22, 23, 24, 25, 26 (3. kat)

29 (Knjižnica)

27, 28 - Ured za međunarodnu suradnju i Ured za savjetovanje i razvoj karijera 
(prizemlje, pristup po stepenicama iz Kefe)

51, 52 , 53, 54, 55, 56 - Centar za poslijediplomske studije (prizemlje istok)
34 (1. kat) - Informatička dvorana

35 (2. kat)
36 (3. kat)
37 (4. kat)
38 (5. kat)

Sportska dvorana 
30, 31 (3. kat)
32, 33
(4. kat)
 


Kako pronaći kabinete nastavnika?

Kabineti nastavnika označeni su slovima i brojevima. Početno slovo kabineta označuje dio zgrade u kojem se kabinet nalazi, a ako slovo ne postoji, znači da je kabinet u Glavnoj zgradi, tzv. Starom dijelu zgrade. Prva brojka označava kat na kojem je kabinet, a ostale brojke označavaju redni broj kabineta na katu. Npr. kabinet B411 je u Zgradi B (Sjever) na četvrtom katu, a kabinet 225 u Središnjoj zgradi na drugom katu.