Nastavna literatura i pomagala

Pomoćna tehnologija i prilagodba nastavne literature

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu posjeduje opremu za studente s oštećenjima vida i studente s oštećenjima sluha putem koje se studentima omogućava pristup literaturi i lakše praćenje nastave.

Ekonomski fakultet - Zagreb u suradnji s Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“ studentima s oštećenjima vida može osigurati prilagodbu nastavne literature. Za navedenu prilagodbu literature na Fakultetu potrebno je kontaktirati voditeljicu knjižnice Fakulteta.

Ukoliko je (prema mišljenju i preporuci Ureda za studente s invaliditetom) potrebno prilagoditi nastavne materijale (predavanja, vježbe i seminare) ili ih studentu dostaviti prije predavanja, isto student dogovara s predmetnim nastavnikom tijekom semestra.

Početkom semestra te po potrebi tijekom semestra potrebno je dostaviti raspored predavanja koordinatorici za studente s invaliditetom, kako bi se preporuka dostavila nastavnom osoblju. 

Potporu je moguće ostvariti i upisom kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom".