Skriptarnica

Radno vrijeme Skriptarnice:

Ponedjeljak: 08:30-16:00 
Utorak: 10:00-18:00 
Srijeda: 08:30-16:00
Četvrtak: 10:00-18:00
Petak: 08:30-15:00

Ulaz u Skriptarnicu: jug zgrade Ekonomskog fakulteta - Zagreb

Voditelj: Nevenka Salaj

Telefon: 01/ 238 - 3212