Prava u nastavi

SAŽETAK PROCEDURE (Napomena: Procedura je u cijelosti opisana u Postupniku).
  • KORAK 1: Popuniti Zahtjev i poslati na mail uredssi@unizg.hr 
  • KORAK 2: Ured prosljeđuje Zahtjev nadleženom liječniku
  • KORAK 3: Liječnik kontaktira studenta i dogovara termin
  • KORAK 4: Liječnik dostavlja Uredu rješenje za studenta sa preporukom (dokument - Mišljenje liječnika)
  • KORAK 5: Ured Sveučilišta sastavlja Preporuku za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita i dostavlja ju Prodekanu za nastavu, referadi, koordinatoru za studente s invaliditetom i studentu koji je predao zahtjev. (dokument - Preporuka Ureda Sveučilišta)
  • KORAK 6: Student predaje zamolbu putem aplikacije e-Zamolba prema opisu u nastavku (dokument e-zamolba)
  • KORAK 7: Prodekan donosi Odluku o prilagodbi nastavnog procesa i polaganja ispita koja se dostavlja studentu, referadi i koordinatoru za studente s invaliditetom (dokument Odluka)
  • KORAK 8: Nakon što zaprimi rješenje molbe, student se treba mailom javiiti Koodrinatoru za studente sa invaliditetom (mpejic@net.efzg.hr) zbog dogovora oko operacionalizacije prilagođenih prilagodbi. 

DETALJAN OPIS KORAKA 6:

Nakon što Ured za studente s invaliditetom temeljem mišljenja nadležnog liječnika donese preporuku za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita, Ekonomskom fakultetu - Zagreb podnosi se molba za odobravanje preporučenih prilagodbi. 

Molbu je potrebno predati putem aplikacije e-Zamolbe (https://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/e-zamolbe/45262) gdje je potrebno odabrati tip zamolbe – „Zamolba za prilagođeno pohađanje nastave“.
 
Student mora obavezno u aplikaciju e-Zamolba priložiti dokumentaciju dostavljenu od Ureda za studente s invaliditetom.

Student će zaprimit rješenje molbe na e-mail koji je naveden u e-zamolbi (@net.efzg.hr).

Nakon što zaprimi rješenje molbe, student se treba mailom javiiti Koodrinatoru za studente sa invaliditetom (mpejic@net.efzg.hr) zbog dogovora oko operacionalizacije prilagođenih prilagodbi. 
 

Kako bi se izjednačile mogućnosti svih studenata koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obaveza – studenata, studenti imaju pravo na individualizirano prilagođeni način praćenja nastave i polaganje ispita i kolokvija.

Navedeno se odnosi na studente s oštećenjima vida, sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim bolestima i poremećajima te specifičnim teškoćama u učenju kao primjerice disleksijom, disgrafijom, ADHD-om), te druga oštećenja kod kojih postoji takva potreba.

Kako bi se pravovremeno pristupilo potrebnim prilagodbama u nastavi i pri polaganju ispita odnosno kolokvija, student je dužan potvrdu o prilagođenom načinu polaganja ispita ishoditi na Sveučilištu tijekom mjeseca listopada, odnosno na samom početku nastave u tekućoj akademskoj godini, ali je navedno moguće ishoditi i kasnije, tijekom akademske godine.
 

Kako bi se ostvarila prava u nastavi potrebno je podnijeti Zahtjev Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. 

Zahtjev se podnosi Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Način postupanja Ureda u slučaju zaprimanja zahtjeva reguliran je Postupnikom donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita.

Zahtjev
Postupnik
Kontakti nadležnih liječnika

Zahtjev i potrebnu dokumentaciju studenti upućuju izravno Uredu za studente s invaliditetom.

Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita regulira način postupanja Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu u slučaju zaprimanja zahtjeva za donošenje preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita.

Više informacija nalazi se na web stranici Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.