SSI na UNIZG i sastavnicama


Na Sveučilištu u Zagrebu studira oko 70.000 studenata. Od toga je oko 350 registriranih studenata s invaliditetom (5 promila).

Organizacija, nadležnosti i način rada sa studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Zagrebu definirani su Pravilnikom o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

S namjerom osiguravanja uvjeta za uspješno studiranje svim studentima s invaliditetom, Sveučilište u Zagrebu 2007. godine, odlukom Senata Sveučilišta, osnovalo Ured za studente s invaliditetom kao referentni centar putem kojeg studenti dobivaju sve potrebne informacije. Ured studentima nudi i izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja. 

Koordinatori za studente s invaliditetom povezuju studente s invaliditetom i nastavnike i administrativno osoblje na pojedinoj sastavnici, a istovremeno su poveznica Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu i same sastavnice sveučilišta.

Informacije na stranici temelje se na brošuri  Čižmešija, M., Udiljak Bugarinovski, Z. (ur.): "Studenti s invaliditetom na Ekonomskom fakultetu - Zagreb", Ekonomski fakultet - Zagreb, 2014. (ISBN: 978-953-6025-90-9).