SSI na UNIZG i sastavnicama

Pravo na obrazovanje na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući invaliditet, zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske.

Kako bi se svim sadašnjim, ali i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za uspješno i kvalitetno studiranje, Sveučilište u Zagrebu je osnovalo Ured za studente s invaliditetom.

Od ukupno oko 70.000 studenata koji studiraju na Sveučilištu u Zagrebu, svega je oko 400 studenata s invaliditetom koji primaju neki od oblika potpore ili realiziraju prava putem svojega statusa.

Aktivnosti Ureda namijenjene su izjednačavanju mogućnosti svih studenata koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju stalne, privremene ili povremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih obaveza – studenata s:
  • oštećenjima vida
  • oštećenjima sluha
  • motoričkim poremećajima
  • kroničnim bolestima
  • psihičkim bolestima i poremećajima
  • teškoćama u učenju (kao što su primjerice disleksija, disgrafija i ADHD)
  • ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

Na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu djeluju:
  • kordinatori za studente s invaliditetom na sastavnicama - nastavnici - poveznica između studenata s invaliditetom te nastavnika i administrativnoga osoblja na pojedinoj sastavnici i Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator je ujedno i kontakt osoba na fakultetu/akademiji kojoj se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te ostalih pitanja vezanih uz prava studenata s invaliditetom.
  • koordinacija za studente s invaliditetom - studentski predstavnici - po jedan predstavnik studenata s invaliditetom sa svake od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu gdje studiraju. Studentski predstavnici imenuju se sa zadaćom iznošenja potreba, predlaganja aktivnosti i evaluacije učinjenog.


Nastavnik - Kordinator za studente s invaliditetom - prof.dr.sc. Mirjana Pejić Bach, kontakt: mpejic@net.efzg.hr
Studentski predstavnik - Kordinator za studente s invaliditetom - Filip Šironja, kontakt: fsironja@net.efzg.hr

Informacije na stranici temelje se na brošuri  Čižmešija, M., Udiljak Bugarinovski, Z. (ur.): "Studenti s invaliditetom na Ekonomskom fakultetu - Zagreb", Ekonomski fakultet - Zagreb, 2014. (ISBN: 978-953-6025-90-9).