Prijediplomski stručni studij

Stručni prijediplomski studij "Poslovna ekonomija" traje tri akademske godine (6 semestara) i izvodi se kao redoviti i izvanredni studij s mjestom izvođenja u Sveučilišnom kampusu na Borongaju. Redoviti studij namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi sljedeći trogodišnji Stručni prijediplomski studij (ukupno 180 ECTS bodova):

  • "Poslovna ekonomija" (3 godine).

Prilikom upisa u prvu godinu studija, studenti biraju jedan od ponuđenih studijskih programa:

  • "Računovodstvo i financije",
  • "Trgovinsko poslovanje" ili
  • "Turističko poslovanje".


Pravo upisa na stručni prijediplomski studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Završetkom stručnog prijediplomskog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije uz naznaku završenog smjera studija, a kratica naziva je bacc.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena. Po završetku studija, student stječe 180 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući dvogodišnji stručni diplomski studij (dodatnih 120 ECTS bodova). Informacije o stručnim diplomskim studijima koji se izvode na Ekonomskom fakultetu Sveučlišta u Zagrebu nalaze se na sljedećoj poveznici.