Tjelesna i zdravstvena kultura

VAŽNA OBAVIJEST!

Poveznice za pristup google učionicama prema grupama sukladno rasporedu objavljene su kod svakog nastavnika na web stranici pod OBAVIJESTI STUDENTIMA. Pristup je moguć isključivo preko računa koji ste dobili od strane Fakulteta s domenom @net.efzg.hr te kodom za svaku učionicu.

 

 

                                                                                                         

Tjelesno vježbanje studenata zagrebačkog Sveučilišta seže u daleku povijest, u 1963. godinu, a Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Ekonomskog fakulteta - Zagreb osnovana je početkom 80-tih godina. Danas Katedra broji šest članova, koji osmišljavaju i provode redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture s redovnim i izvanrednim studentima Integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, Preddiplomskih sveučilišnih studija, Preddiplomskih sveučilišnih studija na engleskom jeziku (BDIB) i Preddiplomskih stručnih studija. Ciljevi nastave tjelesne i zdravstvene kulture jesu stjecanje novih motoričkih vještina, unapređenje antropoloških i fizioloških obilježja studenata, utjecaj na odgojnu i obrazovnu komponentu i promicanje sportske kulture. Sprječavanje procesa preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti uz osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje osnovna je zadaća članova Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
Struktura predmeta provodi se kroz obvezne i izborni kolegij u sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta - Zagreb i na dopunskim lokacijama. Sadržajno, studentima su dostupni kineziološki programi: fitness, aerobika, plesovi, rugby, košarka, odbojka, futsal, badminton, plivanje, klizanje, veslanje, pješačko-planinarske ture, cikličko gibanje na otvorenom: bicikliranje, jogging i škola skijanja. Katedra surađuje sa Zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskim kineziološkim Savezom, Uredom za sport pri Sveučilištu i Zagrebačkim sveučilišnim sportskim Savezom.
U nadležnosti članova Katedre je cjelokupan sport na fakultetu. Športsko društvo Ekonomskog fakulteta - Zagreb, osnovano 2007. godine, objedinjuje sportske aktivnosti studenata, profesora i djelatnika Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Studenti se natječu u preko 20 sportova u ženskoj i muškoj konkurenciji na prvenstvu Sveučilišta. Najbolji stječu pravo nastupa na sveučilišnom prvenstvu Hrvatske. Profesori i djelatnici fakulteta participiraju u rekreativnim sadržajima: fitness, futsal, košarka, odbojka i plivanje.
Uz nastavu i natjecanja članovi Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu sudjeluju na stručnim i znanstvenim konferencijama i kongresima iz odgojno-obrazovne discipline, kineziologija. Bave se i znanstveno-istraživačkim radom, a svoje radove redovito objavljuju u znanstvenim i stručnim publikacijama. Rezultate istraživanja iznose na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.