Informatika

 
Poslovna informatika područje je koje danas najviše utječe na uspješnost poduzeća. Cilj Katedre za informatiku je obrazovati vrhunske stručnjake koji korištenjem informatičke tehnologije mogu povećati konkurentnost hrvatskih poduzeća.

Na katedri je organiziran studijski smjer "Menadžerska informatika" (prije "Poslovna informatika"), koji je rezultat velike potražnje za ekonomistima koji posjeduju kvalitetno znanje informatike. Osim toga, na katedri je organiziran specijalistički diplomski stručni studij "Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru", te dva poslijediplomska specijalistička studija: SPDS "Informatički management" i SPDS "Sustavi upravljanja znanjem"Katedra također izvodi studijski program Master Degree in Business study programme "Managerial Informatics" na engleskom jeziku.

Kroz kontinuirano znanstveno istraživanje članova Katedre razvijaju se nove relevantne znanstvene discipline, a rezultati istraživanja se ugrađuju u edukacijski proces i postaju podloga za diskusiju u nastavi. Nastava se izvodi u dvoranama koje su opremljene računalnom opremom i programskom podrškom koja omogućuje studentima stjecanje neophodnih praktičnih znanja. Katedra u radu sa studentima potiče istraživanja i evaluaciju mogućnosti primjene novih tehnologija u poslovanju, tako da je 2019. godine otvoren prvi u regiji Laboratorij za emocionalno računarstvo (engl. Affective computing lab).

Svake godine organiziramo za svoje studente terensku nastavu u sklopu koje studenti imaju priliku iz prve ruke upoznati poslovne primjene IT-a u svakodnevnom poslovanju vodećih hrvatskih poduzeća. Neizostavan dio terenske nastave je i upoznavanje lokalnih posebnosti različitih dijelova Republike Hrvatske kroz turističke obilaske i zajedničko druženje.