Kolegiji - Red predavanja

Kolegiji


Svi podaci o silabusima kolegija dostupni su unutar ISVU sustava.
 
Preddiplomski sveučilišni studij
 
Osnove poslovnog njemačkog I 
Osnove poslovnog njemačkog II
Osnove poslovnog njemačkog III
Osnove poslovnog njemačkog IV
Poslovni engleski jezik I
Poslovni engleski jezik II 
Poslovni engleski jezik III
Poslovni engleski jezik IV
Poslovni francuski I
Poslovni francuski II
Poslovni francuski III
Poslovni francuski IV
Poslovni kineski I
Poslovni kineski II
Poslovni njemački jezik I
Poslovni njemački jezik II
Poslovni njemački jezik III
Poslovni njemački jezik IV
Poslovni španjolski jezik I
Poslovni španjolski jezik II
Poslovni španjolski jezik III
Poslovni španjolski jezik IV
Poslovni talijanski jezik I
Poslovni talijanski jezik II
Poslovni talijanski jezik III
Poslovni talijanski jezik IV
 

Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku BDiB
 
Advanced English I
Advanced English II
Business Chinese I
Business Chinese II
Business English I
Business English II
Business German I
Business German II
 
 
Diplomski studij
 
Akademske vještine na engleskom jeziku
Engleski u poslovnoj komunikaciji
Engleski u međunarodnom poslovanju
Poslovni engleski za računovodstvo i financije
Poslovni engleski u turizmu 
 
Stručni studij
 
Engleski u poslovanju I
Engleski u poslovanju II
Engleski u poslovanju III
Početni engleski u poslovanju I
Početni engleski u poslovanju II
Početni engleski u poslovanju III
Njemački u poslovanju I
Njemački u poslovanju II
Njemački u poslovanju III
Početni njemački u poslovanju I
Početni njemački u poslovanju II
Početni njemački u poslovanju III