Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara

Članovi Seminara i gosti povodom 50. godišnjice Seminara
Članovi Seminara i gosti povodom 50. godišnjice Seminara

Vrijeme i mjesto održavanja:

 • u zimskom semestru 2021/2021 srijedom u 12 sati na daljinu putem Google Meeta.
 • u zimskom semestru 2019/2020 srijedom u 12 sati u dvorani 36 na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
 • četvrtkom u 12 sati u dvorani 36 na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

Voditelji seminara:

Tajnik seminara:

Članovi seminara: +

50. godišnica Seminara

Najavljeni seminari

Održani seminari

 • Napomena: sažeci za seminare održane prije 31.12.2017. trenutno nisu dostupni

2019/2020

 • 16.09.2020. Margareta Gardijan Kedžo: Financijska efikasnost malih proizvođača hrane i pića u odabranim zemljama Europske unije korištenjem analize omeđivanja podataka (sažetak)
 • 16.09.2020. Vedran Kojić: O primjeni težinske AG-nejednakosti u problemu maksimizacije profita: slučaj Cobb-Douglasove tehnologije (sažetak)
 • 09.03.2020. Robert Manger: Heuristike za rješavanje problema Hamiltonovog upotpunjenja (sažetak)
 • 18.12.2019. Margareta Gardijan Kedžo: Rezultati projekta Ekonomski problemi pod povećalom: pitajmo kvantitativce (sažetak)
 • 02.12.2019. Krunoslav Puljić: Softverska implementacija algebarskog pristupa problemima putova (sažetak)
 • 06.11.2019. Tihana Škrinjarić: Uvod u programsko okruženje R (3. dio)
 • 30.10.2019. Tihana Škrinjarić: Uvod u programsko okruženje R (2. dio)
 • 23.10.2019. Tihana Škrinjarić: Uvod u programsko okruženje R (1. dio)

2018/2019

 • 11.7.2019. Vedran Kojić: Matematička analiza mikroekonomskog problema minimizacije troškova za zadanu razinu proizvodnje (sažetak)
 • 23.5.2019. Luka Neralić: In memoriam Evgenij G. Gol’shtejn (1931. - 2018.) (sažetak)
 • 13.5.2019. Robert Manger, Krunoslav Puljić: Evolucijski operatori za rješavanje problema Hamiltonovog upotpunjavanja
 • 18.3.2019. Goranka Nogo, Vedran Deduš, Ivan Lazarić, Ivan Miošić: Rješavanje Strip Packing problema pomoću genetskog algoritma
 • 14.1.2019. Robert Manger: OWA-kriterij robusnosti primijenjen na problem maksimalnog težinskog nezavisnog skupa te na problem minimalnog težinskog vršnog pokrivača
 • 17.12.2018. Goranka Nogo: Robusna diskretna optimizacija – pregled recentnih rezultata
 • 19.11.2018. Ana Klobučar: Rješavanje robusnih varijanti problema maksimalnog težinskog nezavisnog skupa
 • 29.10.2018. Robert Manger, Ana Klobučar: Odnos nezavisnih skupova i vršnih pokrivača u kontekstu robusne optimizacije

2017/2018

 • 5.7.2018. Vedran Kojić: Rješavanje problema maksimizacije profita primjenom geometrijskog programiranja (sažetak)
 • 14.5.2018. Ana Paliska: Algoritmi u praksi
 • 16.4.2018. Goranka Nogo, Nikola Jelić, Roko Kokan, Edi Muškardin: Heurističko traženje optimalne točke sastanka
 • 23.3.2018. Tihana Škrinjarić: Ekonometrijski modeli promjene režima u menadžmentu portfelja [obrana doktorskog rada] (sažetak)
 • 19.3.2018. Marko Špoljarec: Efikasni algoritmi za rješavanje robusnih varijanti problema toka u mreži [obrana doktorskog rada]
 • 8.3.2018. Luka Neralić: Prikaz i analiza prvih 40 godina znanstvene literature iz analize omeđivanja podataka (AOMP): 1978. – 2016. (sažetak)
 • 5.3.2018. Goranka Nogo, Mihaela Gamulin, Monika Majstorović, Luka Valenta: Minimizacija najduljeg brida u k-Steinerovom stablu
 • 29.1.2018. Marko Špoljarec: Eksperimentalna evaluacija (meta)heuristika za rješavanje robusnih varijanti problema toka u mreži

2016/2017 +

2015/2016 +

2015/2016 +

2013/2014 +

2012/2013 +

2011/2012 +

Akademske godine prije 2011/2012