Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara

Članovi Seminara i gosti povodom 50. godišnjice Seminara
Članovi Seminara i gosti povodom 50. godišnjice Seminara

Vrijeme i mjesto održavanja:

 • srijedom u 12 sati u dvorani 37 na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
 • u zimskom semestru 2020/2021 srijedom u 12 sati na daljinu putem Google Meeta.
 • u zimskom semestru 2019/2020 srijedom u 12 sati u dvorani 36 na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

Voditelji seminara:

Tajnik seminara:

Članovi seminara: +

50. godišnica Seminara

Najavljeni seminari

Održani seminari

 • Napomena: dio sažetaka trenutno nije dostupan

2022/2023

 • 16.11.2022. Luka Neralić: Proporcionalna promjena outputa i inputa u analizi omeđivanja podataka, 2. dio (sažetak)
 • 09.11.2022. Luka Neralić: Proporcionalna promjena outputa i inputa u analizi omeđivanja podataka, 1. dio (sažetak)

2021/2022

 • 06.06.2022. Universal optimality in distributed computing and its connections to diverse areas of theoretical computer science (G. Zužić , ETH Zurich, Computer Science Department).(sažetak)
 • 04.04.2022. Back to the baseline: How to evaluate navigational queries over graphs? (D. Vrgoč, PUC Chile). (sažetak)
 • 28.02.2022. Oracle Application Express (M. Špoljarec, Središnje klirinško depozitarno društvo - SKDD).(sažetak)
 • 31.01.2022. Steinerova stabla (F. Vojković, Ericsson Nikola Tesla). (sažetak)
 • 24.01.2022. Nelder-Meadov algoritam s heuristikama (M. Dujić, M. Santek i G. Nogo, PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu). (sažetak)
 • 20.12.2021. Traženje podgrupa iz višepoglednih podataka (M. Martinić, Financijska agencija, Zagreb). (sažetak)
 • 06.12.2021. Razvoj web-aplikacija pomo ́cu aplikacijskog okvira Sinatra (M. Pleša, Devot, Zagreb). (sažetak)
 • 15.11.2021. Prostorne baze podataka (T. Poljanić, Infoart d.o.o., Zagreb).(sažetak)
 • 11.11.2021. Analiza osjetljivosti u analizi omedivanja podataka: algoritamski pristup (L. Neralić). (sažetak)

2020/2021 +

2019/2020 +

2018/2019 +

2017/2018 +

2016/2017 +

2015/2016 +

2014/2015 +

2013/2014 +

2012/2013 +

2011/2012 +

Akademske godine prije 2011/2012