Upute za upis kandidata koji studij nisu završili u Republici Hrvatskoj

Upute za prijavu za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija kandidata koji odgovarajuću razinu studija nisu završili u Republici Hrvatskoj

Kandidat koji preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba, u sklopu prijave za upis, uz ostale dokumente propisane natječajem, dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

1. O POSTUPKU AKADEMSKOG PRIZNAVANJA INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA
  • Postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija je postupak koji prethodi upisnom postupku, a koji na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj: 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11), u svrhu nastavka studija u Republici Hrvatskoj, provodi visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojemu osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.
  • U svrhu upisa na doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodi Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.
  • Postupak akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija detaljno je opisan Poslovnikom o radu Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
  • O svakom pojedinačnom zahtjevu za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije odlučuje Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu rješenjem na temelju Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/2009).

2. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA
  • Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu prima zahtjeve za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija tijekom cijele godine.
  • Upućuju se kandidati koji su nisu odgovarajući studij završili u Republici Hrvatskoj da zahtjev za akademsko priznavanje podnesu najkasnije tijekom travnja tekuće godine, kako bi se postupak priznavanja obavio do roka propisanog za predaju dokumenata za upis na studij.
  • Rok za rješavanje pojedinog zahtjeva za akademsko priznavanje je dva mjeseca od dana primitka zahtjeva i potpune dokumentacije. Ukoliko dokumentacija nije potpuna podnositelj zahtjeva će biti pisanim putem (putem elektroničke pošte ili pošte) obaviješten o obvezi dopune iste.
        
3. POTREBNA DOKUMENTACIJA I DETALJNE INFORMACIJE O POSTUPKU AKADEMSKOG PRIZNAVANJA INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA