Demonstratori

Zimski semestar 2022/2023

Za sve dogovore kontaktirajte demonstratore na uobičajene @net.efzg.hr email adrese

Matematika

Ivan Stjepanović:

  • utorkom od 10 do 12 sati u dvorani 36

Renato Škripelj:

  • utorkom od 14:30 sati u dvorani 32
  • iznimno 22.11.2022. od 14 do 15 sati u dvorani 33
  • Prijave na demonstrature putem obrasca

Marko Pavelić:

  • ponedjeljkom od 14 do 16 sati u dvorani 5
  • od 7.11.2022. (potrebna je prethodna najava e-mailom na mpavelic@net.efzg.hr)

Ekonometrija

n/a:

Financijska matematika

n/a:

Mathematics for business (BDiB)

n/a:

Ljetni semestar

Financijsko modeliranje

n/a:

  • n/a

Numeričke metode u ekonomiji

n/a:

  • n/a

Operacijska istraživanja, Teorija igara

n/a:

  • n/a

Matematička ekonomija

n/a:

  • n/a