Demonstratori

Zimski semestar 2019/2020

Matematika

Mihaela Slamar:

 • Ponedjeljkom od 12 do 14 sati u dvorani 12
 • Iznimno, u ponedjeljak, 9.12.2019. neće se održati demonstrature

Ostali termini bit će objavljeni uskoro...

Dino Omerović:

 • Petkom od 13 do 14 u dvorani 4

Ana Krešo:

 • Ponedjeljkom od 8 do 10 sati u dvorani 37
 • Iznimno, umjesto ponedjeljka, 2.12.2019. demonstrature će se održati u srijedu, 4.12.2019. u dvorani 39 od 16 do 18 sati

Davor Pavić:

 • Petkom od 12 do 14 sati u dvorani 5

Vlatka Božić:

 •  

Nora Tomljanović:

 • Petkom od 14 do 16 sati u dvorani 23

Lucija Turković:

 •  

Darija Grofelnik:

 • Utorkom od 12 do 14 sati u dvorani 6

Ivona Kelava:

 • Utorkom od 12 do 13 sati u dvorani 36
 • Četvrtkom od 16 do 17 sati u dvorani 30

Pave Rebić:

 • Petkom od 10 do 12 sati u dvorani 36
 • Iznimno, umjesto petka 6.12.2019. demonstrature će se održati u utorak, 3.12.2019. od 8 do 9 sati u dvorani 8

Ajla Ibrahimpašić:

 • Petkom od 14 do 15 u dvorani 4

Ekonometrija

Patrik Barišić:

 • Utorkom od 14 do 16 sati u dvorani 34

Financijska matematika

Matko Odak:

 • Petkom od 10 do 12 u dvorani 31

Mathematics for business (BDiB)

n/a:

 • n/a

Ljetni semestar

Financijsko modeliranje

Matko Odak:

 • (ljetni semestar)

Numeričke metode u ekonomiji

Lana Lebo:

 • (ljetni semestar)

Operacijska istraživanja, Teorija igara

Matko Radović:

 • (ljetni semestar)

Matematička ekonomija

Mihaela Slamar:

 • (ljetni semestar)