Demonstratori

Zimski semestar 2021/2022

Za sve dogovore kontaktirajte demonstratore na uobičajene @net.efzg.hr email adrese

Matematika

Margareta Sironić:

 • petkom od 17 sati
 • Najavite se barem dan ranije na službenu @net.efzg.hr email adresu demonstratorice

Ivan Sušac:

 • petkom nakon 15 sati po dogovoru emailom
 • Google Classroom kod je 2nhhnf3 a Google Meet poveznica je unutar Classrooma

Klara Čelan:

 • petkom od 16 do 18 sati
 • Najavite se na službenu @net.efzg.hr email adresu demonstratorice

Antonija Barić:

 • Prema dogovoru putem službene @net.efzg.hr email adrese demonstratorice

Mihaela Slamar:

 • utorkom od 15 do 17 sati, Google Meet
 • Najavite se na službenu @net.efzg.hr email adresu demonstratorice

Marko Banek:

 • četvrtkom od 11 do 13 sati, Google Meet
 • Najavite se na službenu @net.efzg.hr email adresu demonstratora

Ekonometrija

n/a:

Financijska matematika

n/a:

Mathematics for business (BDiB)

Margareta Sironić:

Ljetni semestar

Financijsko modeliranje

n/a:

 • n/a

Numeričke metode u ekonomiji

n/a:

 • n/a

Operacijska istraživanja, Teorija igara

n/a:

 • n/a

Matematička ekonomija

n/a:

 • n/a