Česta pitanja - Studentska referada

OPĆA PITANJA

 1. Koje je radno vrijeme Studentske referade?
Radno vrijeme Studentske referade je od ponedjeljka do petka od 12-14 sati, te dodatno utorkom od 16-18 sati.
 
 1. Je li potrebno najavljivanje dolaska mailom ili telefonom?
Najavljivanje nije potrebno.
 
 1. Postoji li mogućnost ovjeravanja i slanja potvrda i izvadaka ocjena mailom?
Potvrde i izvatke ocjena nije moguće slati mailom. Ako po navedeno ne možete doći osobno, referentu svoje godine u mailu navedite ime i prezime osobe koja će za vas to obaviti. Isto nije moguće tražiti niti putem e-zamolbe.
 
 1. Naplaćuju li se li potvrde i izvadci ocjena?
Ako ste aktivan student (upisani ste u tekuću godinu) ne naplaćuje se.
 
Ako ste već diplomirali ili se ispisali, naplaćuje se 50€ na hrvatskom i 50€ na engleskom jeziku te je potrebno napisati molbu i priložiti dokaz o uplati.
 
 1. Što mi je potrebno za ispis s Fakulteta?
Za ispis je potrebno dostaviti molbu za ispis, potvrdu iz Knjižnice da nemate dugovanja i dokaz o uplati na iznos od 100€.
 
Navedeno predajte u Urudžbeni ured ili pute e-zamolbe.
 
Ispisnica će biti gotova kroz dan, dva i preuzimate ju u Referadi.
 
 1. Što mi je potrebno za posudbu dokumenata?
Posudba dokumenata se može zatražiti molbom u slučaju da ste prilikom upisa predali originalne dokumente. Kopije dokumenata ne vraćamo.
 
 1. Na koji način mogu predati molbu?
Svi aktivni studenti predaju molbe bilo koje vrste putem e-zamolbi u sustavu https://student.efzg.hr. Studenti koji nisu aktivni svoje molbe dostavljaju na mail fvalent@efzg.hr ili u Urudžbeni ured.
 
Aktivni studenti su oni studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu.
 
 1. Na koji način preuzimam rješenje?
Status molbe ODOBRENO u sustavu https://student.efzg.hr ne znači da je molba riješena. Rješenje će vam biti dostavljeno na mail adresu koju ste naveli u molbi. Rješenje se sa potrebnim dodacima nakon primitka ponovo dostavlja kroz e-zamolbu vodeći računa o tipu zamolbe (upis zimskog/ljetnog semestra, promjena kolegija, ostalo i sl.)
 
Studenti koji su molbu predali u Urudžbeni ured također će Rješenje dobiti na mail koji su naveli.
 
 1. Hoćemo li  za svaki tip predane e-zamolbe dobiti Rješenje na mail ili ga za neke tipove molbi ne moramo očekivati?
Molbe za koje ćete dobiti rješenje su molbe kojima se traži bilo kakav nastavak studija (npr. nemate 35 ECTS- a u dvije akademske godine, ako ste preskočili regulirati godinu i sl.), promjene statusa, promjene studija, promjene kolegija, priznavanje ispita itd. 
 
Rješenje se ne izdaje ako upisujete semestar ili godinu i pritom ne tražite ništa osim upisa.
 
 1. Gdje možemo naći obavijesti i odluke važne za naše studiranje?
Sve važne obavijesti i odluke se nalaze na naslovnoj web stranici, u pravnom okviru (dokumenti) ili na stranici Studentske referade.
 
 1. Gdje se mogu preuzeti SmartX iskaznice i kome se možemo obratiti ako sa istom imamo problem?
SmartX iskaznice se preuzimaju u sobi A19, a sva pitanja ili probleme vezane uz SmartX iskaznicu možete poslati na mail maxmann@efzg.hr
 
 1. Kome se možemo obratiti za pitanja vezana uz organizaciju nastave i ispita?
Možete se obratiti nastavniku kolegija, tajnicima katedri ili Prodekanu za nastavu i studente. Studentska referada ne odlučuje i nema utjecaj na navedeno.
 
 1. Što je potrebno učiniti ako želim promijeniti profesora na pojedinom kolegiju?
Promjenu profesora morate zatražiti molbom te priložiti dozvolu profesora od kojeg odlazite i dozvolu profesora koji vas prima. Isto rješavate na tajništvu katedre, a ne u Studentskoj referadi. Promjenu morate zatražiti u prva dva tjedna nastave.
 
 1. Što je potrebno učiniti ako želim promijeniti izborni kolegij?
Izborni kolegij mijenjate putem e-zamolbe te u istu prilažete dozvolu profesora s čijeg kolegija odlazite i dozvolu profesora čiji kolegij upisujete. Rješenje koje ćete dobiti na mail dostavljate kroz novu e-zamolbu Studentskoj referadi. Promjenu morate zatražiti u prva dva tjedna nastave.
 
 

PITANJA VEZANA ZA UPISE

 1. ​Što znači uvjet za upis u višu (čistu) godinu?
Uvjet za upis u višu godinu znači da ste ostvarili dovoljan broj bodova za upis.
 
Broj potrebnih ECTS bodova je sljedeći:
Integrirani i BDiB/BDiE studij: 2./45, 3./105, 4./165 i 5./225 ECTS-a
Stručni prijediplomski: 2./48, 3./108 ECTS-a
Stručni specijalistički: 2./48 ECTS-a
 
 1. Što upisujem kada upisujem višu (čistu) godinu?
Upisujete sve kolegije koji su navedeni u Redu predavanja, a pripadaju vašoj godini. Upisujete sve glavne kolegije i ako ste 3.,4. ili 5. godina izborne kolegije s brojem potrebnih ECTS-a.
 
Primjer: ako je potrebno 6 ECTS-a izbornih kolegija, možete birati jedan od 6 ili raditi kombinaciju kolegija koji nose 4+4 ili 4+2 ECTS-a (6+4 ne možete)
 
 1. Što znači parcijala?
Parcijala nije službeni naziv. To znači da imate pravo na dopis kolegija iz više godine.
 
Primjer: 2. godina sam i imam 102 ECTS boda (znači ne mogu upisati čistu 3. godinu). Zbrojim sve nepoložene bodove iz zimskih semestara i to mi do sada iznosi 18 ECTS (npr. nepoložena matematika i osnove ekonomije) što znači da mogu dopisati samo 12 ECTS iz 5. semestra jer mi ukupno opterećenje mora biti 30 ECTS. Isti izračun se primjenjuje i za upis u ljetni semestar. Isto radite i ako upisujete „čistu“ godinu, ali ste nekad tijekom studija imali ponavljanje godine, naravno samo ako imate prostora do opterećenja od 30-33 ECTS-a.
 
 1. Zašto netko može dopisati 33 ECTS?
33 ECTS se može dopisati samo ako je odabir kombinacije kolegija radi broja bodova takav 
(neki izborni kolegiji nose 6, a neki 4 ili 2 ECTS-a)
 
 1. Koliko plaćam ako sam redovan student, a upisujem višu godinu ili ponavljanje godine?
Plaćanje ovisi o broju ECTS bodova koje ste stekli u prethodnoj godini (npr. 2022./2023.) 
 
Primjer 1.:  u 2022./2023. sam ostvario/la 0-29 ECTS-a - plaćam 955,60€ 
 
Primjer 2.:  60 - broj ostvarenih bodova. Razliku pomnožite sa 15,93€ i to je iznos školarine.
(ostvario/la sam 45 ECTS, 60-45=15, 15x15,93=238,90€ , plaćam 238,90€ školarinu)
 
Primjer 3.: ostvario/la sam 55-60 ECTS-a – ne plaćam školarinu
 
 1. Koliko plaćam ako sam izvanredni student, a upisujem višu godinu ili ponavljanje godine?
Izvanredni studenti plaćaju 955,60€ bez obzira na ostvarene bodove.
 
 1. Što je to Burza izbornih kolegija? Kako i kada ju upisujem?
To je način odabira izbornih kolegija za studente koji nisu nikada ponavljali godinu i imaju bolji prosjek. Vrši se putem aplikacije, a upisujete ju na način koji će odrediti Referada. Kolegiji koje ste dobili na Burzi vrijede samo ako imate uvjet za upis u višu godinu, u protivnom ih nećete moći iskoristiti.
 
 1. Na koji način biram smjer na Integriranom studiju Poslovne ekonomije?
Smjer se bira prilikom upisa u 4. godinu putem aplikacije. Za odabir smjera je važan prosjek.
 
Upisujete se tek nakon objavljenih rezultata rangiranja na način koji će odrediti Referada.
 
 1. Koliko plaćam ako upisujem „apsolventsku“ godinu?
Pojam „apsolventska godina i apsolventura“ po bologni ne postoji.
 
Upisujete ponavljanje završne godine studija i plaćate sve nepoložene bodove x 15,93€.
 
Primjer: imam nepoloženih 14 ECTS x 15,93€= 222,97€
Na studijima na engleskom jeziku 1 ECTS bod iznosi 61,98€.
 
 1. U kojem slučaju sam oslobođen plaćanja školarine prilikom upisa „apsolventske“ godine?
Ne plaćate ako ste redovan student te ste u prethodnoj godini ostvarili 55-60 ECTS bodova i niste ponavljali niti jednu godinu studija. To se ne odnosi na studije na engleskom jeziku.
 
 1. Već sam jednom upisao „apsolventsku“ ali nisam stigao diplomirati, koliko plaćam u tom slučaju?
Plaćate i dalje 15,93€ po nepoloženim bodovima, odnosno 61,98€ na studijima na engleskom jeziku.
 
 1. Već sam upisao jednom „apsolventsku“ kao redovan student i nisam stigao diplomirati, što je s mojim studentskim pravima i statusom?
Prelazite u status izvanrednog studenta (nije potrebna molba) i plaćate također 15,93€ po nepoloženim bodovima, odnosno 61,98€ kn na studijima na engleskom jeziku.
 
 1. Što je potrebno učiniti ako u zadnje dvije akademske godine nisam ostvario 35 ECTS bodova?
U tom slučaju morate molbom zatražiti nastavak studija.
 
 1. Moraju li svi plaćati troškove upisnine na iznos od 53,09€?
Svi studenti plaćaju troškove upisnine.
 
 1. Postoji li način da promijenim status izvanrednog studenta u redovan?
Za navedeno je potreban minimalan prosjek ocjena 4,500, da student nema ponavljanja godina te da su svi ispiti položeni. Prilikom prelaska student plaća punu školarinu 955,60€.
 
 1. Što se događa sa pravima i obvezama studenta koji je ostvario pravo na mirovanje?
Studentima kojima je zbog ozbiljnijih zdravstvenih problema odobreno mirovanje u tekućoj upisanoj godini nemaju pravo prisustvovati nastavi, izlaziti na ispite (osim na one koje su odslušali u prethodnim godinama), nemaju pravo na rad preko Student servisa te prehranu.
 
Sljedeće akademske godine su dužni ponovo upisati sve kolegije i odslušati ih.
 
 1. Moram li kao student nakon upisa još nešto učiniti ili je nakon što predam e-zamolbu moj upis gotov?
Prvi korak je provjeriti status e-zamolbe u sustavu https://student.efzg.hr pod Moje zamolbe. Nakon toga ste odmah nakon upisa (najkasnije do 15. listopada tekuće godine) dužni provjeriti upisni list i upisane kolegije u ISVU-u sustavu. Ako uočite grešku morate odmah kontaktirati Studentsku referadu kako bi se ista na vrijeme mogla ispraviti.
 

PITANJA VEZANA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

 1. ​Položio sam sve ispite i odradio ostale obveze, koji mi je sljedeći korak?
Prvi korak je sravnjenje e-indeksa. Sravnjenje možete zatražiti tek nakon što su sve ocjene provedene u ISVU sustavu. Za to je dovoljno poslati mail sa vašim imenom, prezimenom i JMBAG-om bilo kojem referentu. Sravnjenje će biti gotovo u roku od dva, tri dana.

Referenti ne odgovaraju na mail o sravnjenju osim ako nešto nije u redu, te nije potrebno slati dodatne mailove s upitima je li sravnjenje gotovo.
 
 1. Što mi je činiti poslije sravnjenja nakon što me mentor obavijesti o terminu obrane?
Prije odlaska na obranu (bila ona online ili uživo) donosite u Referadu prijavnicu za diplomski/završni rad s potpisom mentora i predsjednika vijeća diplomskog studija/pročelnika katedre i uvezani primjerak diplomskog rada sa originalno potpisanom Izjavom o čestitosti (spiralni uvez). To vam ovjeravamo te dajemo zapisnik i hodogram s daljnjim koracima.
 
 1. Što moram učiniti nakon obrane?
Prvi korak nakon obrane je objavljivanje rada u repozitorij knjižnice. Nakon što vam izdaju potvrdu, donosite navedenu potvrdu, prijavnicu, zapisnik, rad i Turnitin u Studentsku referadu. Dajemo vam obrasce i podatke za plaćanje troškova promocije te vas naručujemo da dođete po Potvrdu o diplomiranju/završetku studija.
 
 1. Nakon koliko dana mogu dobiti Potvrdu o diplomiranju?
Potvrda o diplomiranju se izdaje u roku od dva do tjedan dana (ovisno o broju diplomiranih studenata dnevno).