Česta pitanja - Studentska referada

OPĆA PITANJA

 1. Koje je radno vrijeme Studentske referade?
Radno vrijeme Studentske referade je od ponedjeljka do petka od 12-14 sati, te dodatno utorkom od 16-18 sati.
 1. Je li potrebno najavljivanje dolaska mailom ili telefonom?
Nije potrebno najavljivanje. Na ulazu ćete popuniti obrazac i ostaviti ga na Recepciji.
 1. Postoji li mogućnost ovjeravanja i slanja potvrda i izvadaka ocjena mailom?
Takva mogućnost naravno postoji ali je potrebno mail poslati sa vaše službene fakultetske mail adrese, te navesti prezime i ime, JMBAG i svrhu potvrde.
Molimo da se zahtjev za navedeno pošalje samo jednom referentu kako bi se izbjegla nepotrebna dupliciranja, gubitak vremena, tonera i papira.
 1. Naplaćuju li se li potvrde i izvadci ocjena?
Ako ste aktivan student (upisani ste u tekuću godinu) ne naplaćuje se.
Ako ste već diplomirali ili se ispisali, naplaćuje se 150,00 kn na hrvatskom i 225,00 kn na engleskom jeziku te je potrebno napisati molbu i priložiti dokaz o uplati.
 1. Što mi je potrebno za ispis s Fakulteta?
Za ispis je potrebno dostaviti molbu za ispis, potvrdu iz Knjižnice da nemate dugovanja i dokaz o uplati na iznos od 250,00 kn.
Molbe za ispis predaju se putem e-zamolbi.
Ispisnica će biti gotova kroz dan, dva i preuzimate ju u Referadi.
 1. Što mi je potrebno za posudbu dokumenata?
Posudba dokumenata se može zatražiti molbom u slučaju da ste prilikom upisa predali originalne dokumente. Kopije dokumenata ne vraćamo.
 1. Na koji način mogu predati molbu?
Molbe bilo koje vrste (osim sravnjenja e-indeksa) se predaju putem e-zamolbi. E-zamolbu možete naći u sustavu https://student.efzg.hr
Ako u e-zamolbama ne postoji svrha molbe koju trebate, molbu možete predati u Urudžbeni ured.
 1. Na koji način preuzimam rješenje?
Rješenje će vam biti dostavljeno na mail adresu koju ste naveli u molbi. Rješenje ste dužni realizirati u roku koji je naveden na rješenju.
 1. Gdje možemo naći obavijesti i odluke važne za naše studiranje?
Sve važne obavijesti i odluke se nalaze na naslovnoj web stranici, u pravnom okviru (dokumenti) ili na stranici Studentske referade.
 

PITANJA VEZANA ZA UPISE

 1. Što znači uvjet za upis u višu (čistu) godinu?
Uvjet za upis u višu godinu znači da ste ostvarili dovoljan broj bodova za upis.
Broj potrebnih ECTS bodova je sljedeći:
Integrirani i BDiB/BDiE studij: 2./45, 3./105, 4./165 i 5./225 ECTS-a
Stručni preddiplomski: 2./48, 3./108 ECTS-a
Stručni specijalistički: 2./48 ECTS-a
 1. Što upisujem kada upisujem višu (čistu) godinu?
Upisujete sve predmete koji su navedeni u Redu predavanja, a pripadaju vašoj godini. Upisujete sve glavne predmete i ako ste 3.,4. ili 5. godina izborne predmete s brojem potrebnih ECTS-a.
Primjer: ako je potrebno 6 ECTS-a izbornih predmeta, možete birati jedan od 6 ili raditi kombinaciju predmeta koji nose 4+4 ili 5+4 ECTS-a (6+4 ne možete)
 1. Što znači parcijala?
Parcijala nije službeni naziv. To znači da ste ponavljač godine i imate pravo na dopis predmeta iz više godine.
Primjer: 2. godina sam i imam 102 ECTS boda (znači ne mogu upisati čistu 3. godinu). Zbrojim sve nepoložene bodove iz zimskih semestara i to mi do sada  iznosi 18 ECTS (npr. nepoložena matematika i osnove ekonomije) što znači da mogu dopisati samo 12 ECTS iz 5. semestra jer mi ukupno opterećenje mora biti 30 ECTS. Isti izračun se primjenjuje i za upis u ljetni semestar.
 1. Zašto netko može dopisati 33 ECTS?
33 ECTS se može dopisati samo ako je odabir kombinacije predmeta radi broja bodova takav
(neki izborni predmeti nose 6, a neki 5 ili 4 ECTS-a)
 1. Koliko plaćam ako sam redovan student, a upisujem višu godinu ili ponavljanje godine?
Plaćanje ovisi o broju ECTS bodova koje ste stekli u prethodnoj godini (2020./2021.)
Primjer 1.:u 2020./2021. sam ostvario/la 0-29 ECTS-a - plaćam 7200 kn
Primjer 2.:60 - broj ostvarenih bodova. Razliku pomnožite sa 120 kn i to je iznos školarine.
(ostvario/la sam 45 ECTS, 60-45=15, 15x120=1800 kn, plaćam 1800 kn školarinu)
Primjer 3.: ostvario/la sam 55-60 ECTS-a – ne plaćam školarinu
 1. Koliko plaćam ako sam izvanredni student, a upisujem višu godinu ili ponavljanje godine?
Izvanredni studenti plaćaju 7200 kn bez obzira na ostvarene bodove.
 1. Što je to Burza izbornih kolegija? Kako i kada ju upisujem?
To je način odabira izbornih kolegija za studente koji nisu nikada ponavljali godinu i imaju bolji prosjek. Vrši se putem aplikacije, a upisujete ju nakon što završe ostali upisi na način koji će odrediti Referada. Predmeti koje ste dobili na Burzi vrijede samo ako imate uvjet za upis u višu godinu, u protivnom ih nećete moći iskoristiti.
 1. Na koji način biram smjer na Integriranom studiju Poslovne ekonomije?
Smjer se bira prilikom upisa u 4. godinu putem aplikacije. Za odabir smjera je važan prosjek.
Upisujete se tek nakon objavljenih rezultata rangiranja na način koji će odrediti Referada.
 1. Koliko plaćam ako upisujem „apsolventsku“ godinu?
Pojam „apsolventska godina i apsolventura“ po bologni ne postoji.
Upisujete ponavljanje završne godine studija i plaćate sve nepoložene bodove x 120kn.
Primjer: imam nepoloženih 14 ECTS x 120kn= 1680 kn
Na studijima na engleskom jeziku 1 ECTS bod iznosi 467,00 kuna.
 1. U kojem slučaju sam oslobođen plaćanja školarine prilikom upisa „apsolventske“ godine?
Ne plaćate ako ste u prethodnoj godini ostvarili 55-60 ECTS bodova i niste ponavljali niti jednu godinu studija. To se ne odnosi na studije na engleskom jeziku.
 1. Već sam jednom upisao „apsolventsku“ ali nisam stigao diplomirati, koliko plaćam u tom slučaju?
Plaćate i dalje 120 kn po nepoloženim bodovima, odnosno 467,00 kn na studijima na engleskom jeziku.
 1. Već sam upisao jednom „apsolventsku“ kao redovan student i nisam stigao diplomirati, što je s mojim studentskim pravima i statusom?
Prelazite u status izvanrednog studenta (nije potrebna molba) i plaćate također 120 kn po nepoloženim bodovima, odnosno 467,00 kn na studijima na engleskom jeziku.
 1. Što je potrebno učiniti ako u zadnje dvije akademske godine nisam ostvario 35 ECTS bodova?
U tom slučaju morate molbom zatražiti nastavak studija.
 1. Moraju li svi plaćati troškove upisnine na iznos od 200 kn?
Svi plaćaju troškove upisnine osim ponavljača završnih godina.
 

PITANJA VEZANA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

 1. Položio sam sve ispite i odradio ostale obveze, koji mi je sljedeći korak?
Prvi korak je sravnjenje e-indeksa. Sravnjenje možete zatražiti tek nakon što su sve ocjene provedene u ISVU sustavu. Za to je dovoljno poslati mail sa vašim podacima bilo kojem referentu. Sravnjenje će biti gotovo u roku od dva, tri dana. Referenti ne odgovaraju na mail o sravnjenju osim ako nešto nije u redu, te nije potrebno slati dodatne mailove s upitima je li sravnjenje gotovo.
 1. Što mi je činiti poslije sravnjenja nakon što me mentor obavijesti o terminu obrane?
Prije odlaska na obranu (bila ona online ili uživo) donosite u Referadu prijavnicu za diplomski/završni rad s potpisom mentora i predsjednika vijeća diplomskog studija/pročelnika katedre i uvezani primjerak diplomskog rada sa originalno potpisanom Izjavom o čestitosti (spiralni uvez). To vam ovjeravamo te dajemo zapisnik, ostale obrasce i uplatnicu (440,00 kn) za promociju.
 1. Što moram učiniti nakon obrane?
Prvi korak nakon obrane je objavljivanje rada u repozitorij knjižnice. Nakon što vam izdaju potvrdu, sa svim popunjenim obrascima i izvršenom uplatom dolazite u Studentsku referadu.
 1. Nakon koliko dana mogu dobiti Potvrdu o diplomiranju?
Potvrda o diplomiranju se izdaje u roku od dva do tjedan dana (ovisno o broju diplomiranih dnevno).