Turizam

DOBRODOŠLI NA STRANICE KATEDRE ZA TURIZAM!

Studij turizma na Ekonomskom fakultetu - Zagreb izvodi se na svim razinama studija - Prijediplomskom stručnom (smjer "Turističko poslovanje"), Integriranom prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom (smjer "Turizam") te Specijalističkom poslijediplomskom ("Menadžment turizma") i Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju. Katedra za turizam broji ukupno 11 članova i to profesora, docenata i stručnih suradnika. 

Osim redovnog programa edukacije za studente smjera turizam, svake se godine organizira i poseban program edukacije: ITHAS - International Tourism and Hospitality Academy at Sea. Sudionici ITHAS-a su studenti iz Hrvatske, Slovenije, Španjolske, Njemačke, Finske i Kanade, a predavači su najugledniji profesori turizma, od kojih su neki i članovi Međunarodne turističke akademije. Program se odvija kao krstarenje u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Temeljem rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Katedra za turizam organizira i izvodi seminare i ispite za turističke vodiče i voditelje poslovnica turističkih agencija.

Ponosni smo na znanstveni časopis Acta Turistica koji je 2018. godine proslavio 30 godina izlaženja. Časopis izlazi 2 puta godišnje te se referira u priznatim i za struku važnim međunarodnim sekundarnim publikacijama i elektroničkim bazama, a od 2017. godine i u bazi Web of Science.

Acta Turistica