Turizam

DOBRODOŠLI NA STRANICE KATEDRE ZA TURIZAM!

Pred Vama se nalaze stranice Katedre za turizam koje će Vam pomoći da se lakše upoznate s programima stručnog, preddiplomskog, diplomskog, specijalističkog poslijediplomskog i doktorskog studija te pripadajućim kolegijima. Katedra za turizam broji ukupno 11 članova i to profesora, docenata i asistenata te vanjskih suradnika. Studij turizma na Ekonomskom fakultetu - Zagreb izvodi se na svim razinama studija - stručnom ("Turističko poslovanje"), preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom ("Turizam") te specijalističkom poslijediplomskom ("Menadžment turizma") i doktorskom.

Katedra za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb članica je UNWTO Education and Science Council (EdSCo) te ujedno i jedini predstavnik iz Republike Hrvatske u toj uglednoj svjetskoj organizaciji. Uvjet za članstvo je posjedovanje TedQual certifikata, koji predstavlja jamstvo da se obrazovanje i istraživanje za potrebe turizma izvodi u skladu s najvišim standardima kvalitete propisanim od strane UNWTO EdSCo. Katedra za turizam je jedina obrazovna institucija u Hrvatskoj koja posjeduje TedQual certifikat, koji joj je dodijeljen 2001. godine.
 

UNWTO Education Council


Osim redovnog programa edukacije za studente smjera turizam, svake se godine organizira i poseban program edukacije: ITHAS - International Tourism and Hospitality Academy at Sea. 

Temeljem rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Katedra za turizam organizira i izvodi seminare i ispite za turističke vodiče i voditelje poslovnica turističkih agencija.

Ponosni smo na znanstveni časopis Acta Turistica koji 2018. godine slavi 30 godina izlaženja. Časopis izlazi 2 puta godišnje te se referira u priznatim i za struku važnim međunarodnim sekundarnim publikacijama i elektroničkim bazama, a od 2017. godine i u bazi Web of Science.

Acta Turistica