Međunarodna ekonomijaKatedra za međunarodnu ekonomiju ima cilj obrazovanje ekonomista i provođenje znanstvenih istraživanja radi dubljeg razumijevanja suvremenih procesa globalizacije i regionalnog povezivanja zemalja, a na temelju poznavanja teorije, analize i politike međunarodne trgovine i financija te suvremenih oblika međunarodnog poslovanja. Pritom se naglasak stavlja na probleme razvoja malih otvorenih ekonomija u uvjetima trgovinske i financijske liberalizacije i međunarodne integracije te potiče analitičko-istraživački interes na području međunarodne ekonomije i međunarodnog poslovanja.

U okviru Katedre se naročito razvijaju kolegiji kojima se stječu znanja potrebna za analizu tržišnih tendencija i upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni roba i usluga kao i menadžerska, komercijalna i druga poslovna znanja potrebna za samostalan rad i odlučivanje na zahtjevnom globaliziranom tržištu. Katedra za međunarodnu ekonomiju razvija slijedeće kolegije:

  • Međunarodna ekonomija
  • Međunarodno poslovanje
  • Međunarodni transfer tehnologije i tehnologijsko predviđanje
  • Regionalne ekonomske integracije
  • Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni
  • International Economics (BDiB)
  • International Business (BDiB)
  • Regional Economic Integrations (BDiB)

Katedra za međunarodnu ekonomiju je nositelj dva specijalistička poslijediplomska studija:

  • Međunarodno poslovanje poduzeća (International Business)
  • Upravljanje izvozom (Export Management)