Važne informacije


OBAVIJEST ZA IZVANREDNE STUDENTE
 
 
Prema planu i programu izbornih kolegija Katedre za poslovne strane jezike na 3. i 4. godini te na diplomskom studiju pohađanje nastave
i redovito izvršavanje zadataka obavezno je kako za redovne tako i za izvanredne studente koji upišu jedan ili više izbornih kolegija.

 Sve relevantne informacije o obvezama studenta i načinu ocjenjivanja objavljene su Redu predavanja, na internetskim stranicama za pojedini
kolegij te tijekom prvog tjedna nastave.
Student ima pravo i obvezu…biti upoznat s načinom ocjenjivanja za sve vrste provjere usvojenih znanja, vještina i kompetencija te o načinu
formiranja konačne ocjene.
 (Pravilnik o studiranju EFZG, članak 38. Točka 5).
Sve studente upućujemo da prije upisa pažljivo prouče programe predmeta i način ocjenjivanja, odnosno upute nastavnika.

_______________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST STUDENTIMA O MOGUĆNOSTI PRELASKA NA DRUGU ISPITNU LISTU

Prelazak temelem dokumentiranih razloga moguć je samo tijekom prva dva tjedna semestra u kojem je student upisan na kolegij.