Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studiji

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studiji traju pet akademskih godina (10 semestara) i izvode se kao redoviti i izvanredni studij. Redoviti studij namijenjen je polaznicima kojima je to primarno zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.
 
Ekonomski fakultet - Zagreb izvodi sljedeće petogodišnje sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije (ukupno 300 ECTS bodova):
   
 
Pravo upisa na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.
 
Završetkom sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije odnosno sveučilišna magistra ekonomije, a kratica naziva je univ.mag.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena. Po završetku studija, student stječe 300 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući sveučilišni specijalistički studij (dodatnih 60 odnosno 90 ECTS bodova) ili doktorski studij (dodatnih 180 ECTS bodova) na Ekonomskom fakultetu - Zagreb ili bilo kojem drugom ekonomskom ili srodnom fakultetu u Hrvatskoj i inozemstvu. Informacije o sveučilišnim specijalističkim studijima nalaze se na sljedećoj poveznici, a o doktorskim studijima na sljedećoj poveznici.