Kolegiji

SVEUČILIŠNI STUDIJ

Preddiplomski studij i integrirani studij:

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
Ekonomika energetike
Ekonomika obrazovanja
Ekonomika okoliša
Ekonomika prometa
Ekonomika razvoja
Ekonomika zdravstva
Ekonomska politika
Ekonomska povijest
Ekonomske integracije i regionalna politika
Gospodarstvo Hrvatske
Institucije i politike zapošljavanja
Makroekonomija
Makroekonomija EU
Modeli rasta
Urbana ekonomika

Preddiplomski studij na engleskom jeziku BDiB i EBIP:
Croatian Economy
Economic History 
Enviromental Economics
Development Economics
Health Economics
Macroeconomics
Macroeconomic of the EU

Diplomski studij i integrirani studij:
Ekonomska politika EU
Industrijska politika
Komparativni ekonomski sustavi
Klasteri i konkurentnost
Lokalni ekonomski razvoj
Makroekonomija financijskih tržišta
Menadžment javnog sektora
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada
Napredna makroekonomija

STRUČNI STUDIJ

Preddiplomski studij:
Osnove hrvatskog gospodarstva

Specijalistički diplomski stručni studij ekonomije  - Ekonomika energije i okoliša: 
Energetska učinkovitost u zgradarstvu
Održiva poljoprivreda
Održivi razvoj i prirodni resursi
Okoliš i gospodarstvo
Osnove energetike
Osnove energetskog tržišta
Osnove regulacije
Primijenjena makroekonomija
Promet i okoliš
Trgovanje emisijama onečišćenja
Tržište električne energije
Tržište energenata
Upravljanje otpadom
Zelena industrija