Upute autorima

 

1. U EFZG Working Paper Series/EFZG Seriji članaka u nastajanju objavljuju se radovi iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, autora od kojih je barem jedan zaposlenik ili poslijediplomski student EFZG-a. Godišnje je moguće objaviti najviše dva samostalna rada odnosno četiri rada u koautorstvu. Urednici WPS-a zadržavaju pravo odbijanja rada odnosno vraćanja rada na doradu.

2. Radovi trebaju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Predlažu se sljedeće tehničke upute:

 • Format radova: margine 2,5 cm, font Times New Roman, veličina 11 pt (ako nije drugačije određeno), prored 1, poravnanje teksta obostrano. Opseg rada nije ograničen
 • Prva stranica: sadrži naslov rada (14 pt, centrirano); ime i prezime autora, zvanje, ime i adresu organizacije u kojoj je zaposlen, telefon i e-mail adresu (12 pt, centrirano)
  • Poslijediplomski i doktorski studenti trebaju navesti naziv poslijediplomskog/doktorskog studija, naziv kolegija u sklopu kojeg je napisan seminarski/pristupni rad te ime mentora doktorskog, magistarskog, seminarskog odnosno pristupnog rada
 • Druga stranica: sadrži naslov rada (12 pt, centrirano), sažetak rada (11 pt) koji ne treba prelaziti 300 riječi i popis ključnih pojmova koji se u tekstu obrađuju (do 7)
 • Naslovi i podnaslovi u radu trebaju biti numerirani arapskim brojkama i podebljani. Između naslova/podnaslova i teksta u nastavku nema razmaka
 • Tablice i slike označavaju se rednim arapskim brojevima i pripadajućim nazivom. Ispod tablice/slike potrebno je navesti izvor
 • Izvori se navode u tekstu na način: (autor, godina). Ukoliko se radi o citatu, preuzeti tekst stavlja se u navodne znakove, a izvor navodi na način: (autor, godina, stranica)
 • Popis literature navodi se po abecedi na kraju rada na sljedeći način:
  • Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. (2000), Ekonomija, Mate, Zagreb
  • Goleman, D. (1998), “What Makes a Leader“, Harvard Business Review, 76(6): 93-102.
  • Lowther, J. (2004), “The Quality of Croatia's Formal Education System”, u: Bejaković, P., Lowther, J. (eds.), Croatian Human Resource Competitiveness Study, Institute of Public Finance, Zagreb, 15-27.
  • West, M., Patterson, M., Lawthom, R., Maitlis, S., Nickell, S. & Nicolitsas, D. (2001), “The Sheffield Organizational Effectiveness Programme: A Description of Methods”, https://www.shef.ac.uk/~iwp, 1-37.
  • Preuzeto sa službenih Internet stranica UCTAD-a (United Nation Conference on Trade and Development), www.unstad.org, 10.11.2006.

3. Radovi se šalju na wps[at]efzg.hr Za sva pitanja i informacije molimo obratite se na istu adresu.