Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja i internacionalizacija jesu neki od ključnih čimbenika koji garantiraju i unaprjeđuju kvalitetu visoko-obrazovnih institucija što je prepoznato u cijelom svijetu, ali i u Hrvatskoj stoga niz strateških dokumenata koje donosi Europska komisija, nacionalna ministarstva i sveučilišta imaju za cilj jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa.
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu međunarodna suradnja je jedan od strateških ciljeva, stoga provodi aktivnosti usmjerene na ostvarenje ciljeva EFZG-a vezanih za međunarodnu suradnju:
  • uspostavljanje međunarodne suradnje i intenziviranje partnerstva sa sličnim institucijama u Europi i diljem svijeta
  • poticanje razmjene znanja kroz povećanje odlazne i dolazne međunarodne mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja
  • razvoj međunarodnih obrazovnih programa na EFZG-u i povećanje broja stranih studenata koji upisuju cijelovite programe
  • sudjelovanje u međunarodnim projektima posebice u području istraživanja i visokog obrazovanja
  • povećavanje broja članstava u renomiranim udruženjima
  • ostvarivanje najcjenjenijih međunarodnih akreditacija u svrhu jamčenja kvalitete obrazovanja i istraživanja