Konzultacije

 • Prof. dr. sc. Hana Horak
  • Četvrtak: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta.
 • Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper
  • Ponedjeljak: 16:00 - 18:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta.
 • Prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman
  • Petak: 12:00 - 14:00
  • Konzultacije se održavaju putem Google Meeta u objavljenom terminu (ili u drugom terminu prema dogovoru). Potrebno je prethodno poslati poruku na jpecotic@net.efzg.hr kako biste dobili poveznicu za Meet.
 • Izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić
  • Ponedjeljak: 12:00 - 14:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta.
 • Doc. dr. sc. Marko Babić
  • Ponedjeljak: 16:00 - 18:00
  • Studenti doc. dr. sc. M. Babića upućuju se da se za konzultacije jave doc. dr. sc. I. Totu.
 • Doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko
  • Utorak: 12:00 - 14:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta: https://meet.google.com/zuw-mptq-aqu
 • Doc. dr. sc. Ivan Tot
  • Srijeda: 12:00 - 14:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta.
 • Doc. dr. sc. Dominik Vuletić
  • Petak: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta.
 • Dr. sc. Kristijan Poljanec
  • Ponedjeljak: 13:00 - 15:00
  • Srijeda: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta.