Prof. dr. sc. Hana Horak

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Hana Horak
Ime i prezime
Hana Horak
Kabinet
B 409
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Četvrtak: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije u kabinetu se održavaju uz prethodnu najavu e-mailom, a uz to se konzultacije održavaju putem Google Meeta.
Biografija
Prof. dr. sc. Hana Horak. Curriculum vitae (Europass, HR)

Prof. dr. sc. Hana Horak. Curriculum vitae (Europass, EN)Prof. dr. sc. Hana Horak
Jean Monnet Chair
Katedra za pravo/Department of Law
Ekonomski fakultet/Faculty of Economics and business
Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb
Trg J. F. Kennedya 6
10000 Zagreb
Croatia  
Tel.: 00 385 (0)1 23 83 380
Fax: 00 385 (0)1 23 35 633
hhorak@efzg.hr

Hana Horak redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri za pravo pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na kolegijima Trgovačko pravo, Pravo međunarodne trgovine, Europsko tržišno pravo, Europsko pravo društava i Ekonomska analiza europskog prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija i Ekonomija, kolegijima na specijalističkim diplomskom stručnim studijima te na kolegijima na engleskom jeziku na BDiB i BDiE studiju te diplomskom studiju Trade and International Business na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je poslijediplomskog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ te predavač više kolegija na drugim poslijediplomskim studijima. Kao vanjski predavač nositelj je kolegija Trgovačko pravo i Pravo društava kapitala Europske unije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je projekta TEMPUS InterEULawEast „European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe“, Europske komisije (TEMPUS 544117, 2013. - 2017.).

U okviru svog znanstvenog i stručnog djelovanja objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova, te je izlagala na većem broju domaćih i međunarodnih konferencija. Autorica je više sveučilišnih udžbenika.

Predsjednica je Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata.

Predsjednica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Croatia).

Članica je nadzornog odbora Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Članica je Komisije za nagrađivanje i imenovanja u Span d.d.

Od 2011. nositeljica je naziva Jean Monnet Chair koji dodjeljuje Obrazovna, audiovizualna i kulturna izvršna agencija (EACEA) Europske komisije sveučilišnim profesorima koji predaju predmete vezane uz Europsku uniju i europski integracijski proces te je ad personam partner u Jean Monnet Exellence Centru izvrsnosti u Opatiji. Članica je više međunarodnih i domaćih organizacija: European Law Institute (ELI) - The ELI Special Interest Group (SIG) on Business and Financial Law, European Association of Law and Economics (EALE), University Association for Contemporary European Studies (UACES) i Croatian Institute od Directors (CID) te aktivno sudjeluje u radu Europskog instituta za korporativno upravljanje (ECGI) i Europske konfederacije direktora (EcoDa).

Arbitar je na Listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Pored svog profesionalnog djelovanja aktivno sudjeluje u raznim humanitarnim aktivnostima te podupire rad i djelovanje brojnih udruga.