Kolegiji

Integrirani studij poslovne ekonomije i ekonomije:

 • Matematika
 • Ekonometrija
 • Financijska matematika
 • Financijsko modeliranje
 • Linearno programiranje i teorija igara
 • Matematička ekonomija
 • Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom
 • Nelinearno programiranje
 • Numeričke metode u ekonomiji
 • Operacijska istraživanja
 • Teorija igara

Preddiplomski stručni studij:

 • Gospodarska matematika

Diplomski stručni studij:

 • Primjena operacijskih istraživanja u maloprodaji

BDiB

 • Econometrics
 • Financial Mathematics
 • Financial Modelling
 • Linear Programming and Game Theory
 • Mathematical Economics
 • Mathematics for Business
 • Operational Research