Priznavanje bodova s prethodno završenih PDS studija

Polaznicima Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija upisanih do akademske 2012./2013. godine, a koji su završili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij priznaje se 60 ECTS bodova, a oni koji su završili poslijediplomski specijalistički studij priznaje se 30 ECTS bodova.

60 ECTS bodova uključuje oslobađanje od sljedećih obveza:

 • polaganja 5 ispita iz III. semestra (25 ECTS bodova),
 • izrade nacrta istraživanja za doktorski rad u II. semestru (12 ECTS bodova),
 • trećine obveze sudjelovanja u izvođenju nastave (seminari i vježbe na preddiplomskom sveučilišnom studiju) tj. oslobađanje od sudjelovanja u izvođenju nastave u jednoj godini doktorskog studija (8 ECTS bodova),
 • objavljivanja članka u međunarodno priznatom časopisu ili sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji s napisanim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (10 ECTS bodova),
 • pohađanja jednog seminara iz metoda istraživanja koji se održava na nekom od sveučilišta uključenih u EDAMBA-u (5 ECTS bodova).

30 ECTS bodova uključuje oslobađanje od sljedećih obveza:

 • polaganja 2 ispita iz izbornih kolegija u III. semestru (10 ECTS bodova),
 • izrade nacrta istraživanja za doktorski rad u II. semestru (12 ECTS bodova),
 • trećine obveze sudjelovanja u izvođenju nastave (seminari i vježbe na preddiplomskom sveučilišnom studiju) tj. oslobađanje od sudjelovanja u izvođenju nastave u jednoj godini doktorskog studija (8 ECTS bodova).

Polaznicima doktorskog studija upisanih od akademske 2013./2014. godine, a koji su završili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij priznaje se 60 ECTS bodova, a oni koji su završili poslijediplomski specijalistički studij priznaje se 30 ECTS bodova.

60 ECTS bodova uključuje oslobađanje od sljedećih obveza:

 • polaganja 5 ispita iz III. semestra i ispita iz obveznog kolegija Filozofija znanosti i istraživačka etika iz II. semestra (30 ECTS bodova),
 • sudjelovanja na prvoj istraživačkoj radionici (10 ECTS bodova),
 • objavljivanja članka u međunarodno priznatom časopisu ili sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji s napisanim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (10 ECTS bodova),
 • pohađanja barem jednog seminara iz metoda istraživanja koji se održava na nekom od sveučilišta uključenih u EDAMBA-u, CESEENET ili na nekom drugom sveučilištu (10 ECTS bodova).

30 ECTS bodova uključuje oslobađanje od sljedećih obveza:

 • polaganja 2 ispita iz izbornih kolegija u III. semestru (10 ECTS bodova),
 • sudjelovanja na prvoj istraživačkoj radionici (10 ECTS bodova),
 • objavljivanja članka u međunarodno priznatom časopisu ili sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji s napisanim radom objavljenim u zborniku radova s konferencije (10 ECTS bodova).