Računovodstvo

Katedra za računovodstvo omogućava usvajanje znanstvenih disciplina koje pružaju razumijevanje šireg područja računovodstva i revizije. Polaznici ovog smjera stječu znanja iz područja vezana za računovodstveno izvještavanje, funkcioniranje računovodstvenog sustava, računovodstvene metode i tehnike upravljanja troškovima, računovodstvene metode za realizaciju poslovnih kombinacija, metode konsolidacije, računovodstvene aspekte obračuna poreza, analizu financijskih izvještaja, tehnike izrade poslovnog plana, evaluaciju izvršenja poslovnih aktivnosti, revizijske metode i postupke, funkcioniranje sustava interne kontrole. Pored navedenog, studentima se omogućava proširivanje znanja u pojedinim računovodstvenim sustavima specifičnog karaktera poput računovodstva trgovine, turizma, banaka, investicijskih i mirovinskih fondova, osiguravajućih društava te upoznavanje s računovodstvenim sustavima zemalja EU.

Studenti računovodstvenog smjera osposobljavaju se za obavljanje visokostručnih poslova u području računovodstva i revizije koji obuhvaćaju sve sektore gospodarstva i državne uprave:
  • financijski sektor (banke, osiguravajuća društva, investicijske i mirovinske fondove)
  • profitni sektor (proizvodni, trgovački i uslužni poslovni subjekti)
  • revizijske tvrtke
  • javni sektor (proračunski korisnici i neprofitne organizacije).

Podaci o smjeru Računovodstvo i revizija mogu se pogledati na sljedećoj prezentaciji.