Kolegiji

POPIS OBVEZNIH KOLEGIJA STUDIJA
 
 KOLEGIJ P V S ECTS Status
 Statističke metode istraživanja u ekonomiji 15 15 0 6 Obvezan
 Odabrane teme iz mikroekonomije 15 15 0 6 Obvezan
 Odabrane teme iz makroekonomije 15 15 0 6 Obvezan
 Digitalna transformacija poslovanja 15 15 0 6 Obvezan
 Radionica „Metodologija razvoja istraživačke teme doktorske disertacije“ 10 0 0 5 Obvezan
 Radionica „Plagijarizam i etika u istraživanju“ 10 0 0 5 Obvezan 

POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA DIGITALNO POSLOVANJE
 
 KOLEGIJ P V S ECTS Status*
 Digitalni poslovni modeli 15 10 0 5 Obvezan
 Inovacije, tehnologija i industrijska politika 15 10 0 5 Obvezan
 Upravljanje poslovnim procesima u digitalnom okruženju 10 10 0 3 Izborni
 Inteligentna analitika podataka 10 10 0 3 Izborni
 Suradničke tehnologije i mreže 10 10 0 3 Izborni
 Otkrivanje znanja iz podataka u znanstvenim istraživanjima 10 10 0 3 Izborni
 Kibernetička sigurnost 10 10 0 3 Izborni
 Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  
*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih pet izbornih kolegija


POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA TURIZAM
 
 KOLEGIJ P V S ECTS Status*
 Strateški menadžment u turizmu i digitalna transformacija 15 10 0 5 Obvezan
 Ekonomika upravljanja turističkom destinacijom 15 10 0 5 Obvezan
 Kreativne industrije i održivi razvoj u turizmu 10 10 0 3 Izborni
 Upravljanje markom turističke destinacije 10 10 0 3 Izborni
 Metode istraživanja u turizmu 10 10 0 3 Izborni
 Ekonomska valorizacija kulturno povijesne baštine u digitalnom okruženju 10 10 0 3 Izborni
Ekonomija dijeljenja u turizmu 10 10 0 3 Izborni
Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija


POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MARKETING
 
 KOLEGIJ P V S ECTS Status*
 Suvremene teorije marketinga 15 10 0 5 Obvezan
 Marketinški kanali i suvremene tehnologije 15 10 0 5 Obvezan
 Neuromarketing 10 10 0 3 Izborni
 Računovodstvene politike i upravljanje prodajom 10 10 0 3 Izborni
 Upravljanje odnosima s klijentima u digitalnom okruženju 10 10 0 3 Izborni
 Teorija digitalnog marketinga i društvenih medija 10 10 0 3 Izborni
 Strategija u kontekstu interaktivnosti marketinga 10 10 0 3 Izborni
 Istrazivački smjerovi u upravljanju markom 10 10 0 3 Izborni
 Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija


POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MENADŽMENT
 
 KOLEGIJ P V S ECTS Status*
 Teorije organizacije i menadžmenta 15 10 0 5 Obvezan
 Korporativno upravljanje 15 10 0 5 Obvezan
 Upravljanje intelektualnim vlasništvom 10 10 0 3 Izborni
 Upravljanje ljudskim resursima 10 10 0 3 Izborni
 Analiza financijskih izvještaja 10 10 0 3 Izborni
 Financijski menadžment u digitalnoj ekonomiji 10 10 0 3 Izborni
 Kompenzacijski menadžment 10 10 0 3 Izborni
 Međunarodno organizacijsko ponašanje 10 10 0 3 Izborni
 Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija


POPIS OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA MODULA MEĐUNARODNO POSLOVANJE
 
 KOLEGIJ P V S ECTS Status*
 Međunarodno poslovanje i digitalna transformacija 15 10 0 5 Obvezan
 Industrijska politika i globalizacija 15 10 0 5 Obvezan
 Regulacija financijskog tržišta u digitalnom okruženju 10 10 0 3 Izborni
 Upravljanje kvalitetom 10 10 0 3 Izborni
 Međunarodno poslovno pregovaranje 10 10 0 3 Izborni
 Nacionalna i međunarodna sigurnost 10 10 0 3 Izborni
 Upravljanje logističkim lancima u digitalnom okruženju 10 10 0 3 Izborni
 Digitalna transformacija financijskog sektora 10 10 0 3 Izborni
 Izlaganje na znanstvenoj konferenciji       7  

*Studenti moraju izabrati tri od ponuđenih izbornih kolegija