Godišnji financijski izvještaji


Financijsko izvješće za 2023. godinu (2.2.2024.)

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu (8.1.2024.)

Financijsko izvješće za 2022. godinu (7.2.2023.)

FINA potvrda o zaprimanju fin.izvješća za I-XII 2021
1-12-2021 Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4
1-12-2021 Referentna stranica
Bilješke 1-12-2021

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
Obrazloženje izvršenja Općeg dijela financijskog plana I-XII 2023
Obrazloženje izvršenja Posebnog dijela financijskog plana za 2023. godinu
Odluka FV o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu

Izvršenje financijskog plana I-VI 2023
Rebalans financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan Ekonomskog fakulteta - -Zagreb za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu 

Rebalans financijskog plana za 2022. godinu - 20.12.2022.
Rebalans financijskog plana za 2022. godinu - 27.09.2022.

Financijski plan Ekonomskog fakulteta - Zagreb za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu - 20.12.2021.
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu - 12.07.2021.

Financijsko izvješće za 2020. godinu
Financijski plan Ekonomskog fakulteta - Zagreb za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Rebalans financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan Ekonomskog fakulteta - Zagreb za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
Financijski plan Ekonomskog fakulteta - Zagreb za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2018.godinu
Bilješke za 2018. godinu

Financijsko izvješće 2017.
Bilješke 2017.

Financijsko izvješće i bilješke za 2016. godinu (1. dio, 2. dio)

Financijsko izvješće 2015. 
BILJEŠKE 2015. 

Financijsko izvješće 2014.
Bilješke 2014.