Usluge i izvori

Usluge EDC-KDC-a

Korisnicima se omogućuju usluge:
  • pristup i korištenja građe EDC-KDC-a u prostoru EDC-KDC-a
  • slobodan pristup i pretraživanje EU službenih baza podataka i drugih mrežnih izvora
  • pomoć pri pretraživanju i korištenju EU službenih izvora
  • sudjelovanje na organiziranim događanjima koji su vezani za EU aktivnosti i politike

EDC tečaj:

Tečaj/radionica je besplatan i organizira se grupno ili individualno.
Adresa za prijavu: knjiznica-tecajevi@efzg.hr

EU izvori podataka. Osnovni podaci o EU – EU Bookshop – Eurostat – Eurobarometer – tehnike pretraživanja i razumijevanje dobivenih podataka. Pregled ostalih relevantnih baza podataka i izvora podataka.


Korisnici se mogu informirati:
  • osobno u prostoru EDC-KDC-a
  • na navedene kontakte djelatnika EDC-KDC-a
Korisnik će odgovor dobiti u najkraćem mogućem roku. Usluge EDC-KDC-a se ne naplaćuju.

Službeni izvori podataka EU

Europa.eu 

Službeno je web-mjesto Europske unije. Dobro je polazište za informacije i usluge koje pruža EU. Na ovom su web-mjestu dostupne: osnovne informacije o radu EU-a, najnovije vijesti i događanja povezana s EU-om i poveznice na informacije sadržane na web-mjestima institucija i agencija EU-a.

Vaša Europa

Služba Vaša Europa – Savjeti jedan je od alata za pružanje informacija i savjeta građanima i poduzećima o njihovim pravima u EU-u. Početna je točka web-mjesto Vaša Europa na kojem građani EU mogu pronaći informacije o svojim pravima diljem Europe. Na stranici se nudi praktični i korisni savjeti o životu, studiranju, radu, kupnji, putovanju – ili, za poduzeća, poslovanju – unutar EU-a.

Europska komisija

Stranice Europske komisije sastoje se od dva međusobno povezana dijela: političkih stranica na kojima se objavljuju informacije o političkim prioritetima Komisije te sveobuhvatnih informativnih stranica, koje su strukturirane prema utvrđenim potrebama korisnika.

Europski Parlament

Europski parlament važan je forum za političke rasprave i donošenje odluka na razini EU-a. Informacije koje se mogu pronaći uključuju vijesti iz Parlamenta, informacije o zastupnicima, odborima i izaslanstvima, kao i informacije o Parlamentu i sjednicama.