Uvjeti za upis i upisne kvote

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJE I UPISNE KVOTE

Pravo na upis 
u prvu godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovna ekonomija, Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Ekonomija, Sveučilišnog prijediplomskog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business, Sveučilišnog prijediplomskog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics te Stručnog prijediplomskog studija Poslovna ekonomija imaju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Strani državljani imaju pravo upisa na redoviti Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Poslovna ekonomija, redoviti Sveučilišni prijediplomski studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business i redoviti Sveučilišni prijediplomski studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvati izvan Republike Hrvatske imaju pravo upisa na redoviti Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Poslovna ekonomija, redoviti Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Ekonomija i redoviti Stručni  Prijediplomski  studij Poslovna ekonomija u okviru posebno odobrenih upisnih kvota od strane Sveučilišta u Zagrebu. Kandidati za upis u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske prijave na studij podnose putem molbe direktno na Ekonomski fakultet – Zagreb na adresu: Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb, uz potrebnu dokumentaciju za kandidate koji su završili srednju školu u inozemstvu i prijavljuju samo studijske programe (poveznica: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama). Kandidati molbe podnose u ljetnom roku od 31. svibnja do 28. lipnja 2023. godine, odnosno jesenskom roku od 21. kolovoza do 06. rujna 2023. godine za akademsku godinu 2023./2024.
 
A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

Osnovni uvjeti 
za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovna ekonomija i Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Ekonomija za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar ekonomije, odnosno sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.) te Sveučilišnog prijediplomskog studija Poslovne ekonomije na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business Sveučilišnog prijediplomskog studija Ekonomije na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics za stjecanje akademskog naziva sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za integrirane prijediplomske i diplomske sveučilišne studije te prijediplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku je ukupno 1.530 studenata, a uključuje:

Studij Redoviti Izvanredni Strani državljani Ukupno Hrvati izvan RH
Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija  970 280 10 1.260 15
Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija 125 50 - 175 5
Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business  50 5 5 60 -
Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics 20 5 10 35 -
Ukupno 1.165 340 25 1.530 20
 

B) STRUČNI STUDIJ

​Osnovni uvjeti 
za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu Stručnog prijediplomskog studija Poslovna ekonomija za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije (bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema odlukama Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb upisna kvota za prijediplomski stručni studij je ukupno 705 studenata, a uključuje:
Studijski smjer Redoviti Izvanredni Ukupno Hrvati izvan RH
Računovodstvo i financije 135 100 235 5
Trgovinsko poslovanje 135 100 235
Turističko poslovanje 135 100 235
Ukupno 405 300 705 5